Hội CCB huyện Hà Trung với mô hình “Tổ CCB xung kích bảo vệ tấm lưới thép chống lóa trên giải phân cách cứng, quốc lộ 1A”

Là đơn vị đầu tiên trong Hội CCB tỉnh Thanh Hóa đề xướng và được ứng dụng thực hiện mô hình "Tổ CCB tham gia xóa nghiện ma túy, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng", Hội CCB huyện Hà Trung đã có nhiều cách làm sáng tạo và đạt được kết quả bước đầu khả quan.

Hội CCB mở Hội nghị sơ kết cấp huyện 2 lần (năm 2016, 2018), ngoài đại diện các ban, ngành, đoàn thể tham dự, Hội nghị năm 2016 có 25 người, năm 2018 có 35 người nghiện ma túy và mắc lầm lỗi được tổ CCB nhận giúp đỡ đã đến tham dự. Các đối tượng mạnh dạn phát biểu bày tỏ nguyên nhân bị lôi kéo nghiện, tình cảm và mong muốn được nhận giúp đỡ của các CCB cùng chính quyền, đoàn thể. Theo thống kê, hiện có 3 người mắc lầm lỗi được xóa án tích, 6 người đã từ bỏ được ma túy, 22 người có chuyển biến... Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, 6 người trong số đối tượng cai nghiện được nhận giúp đỡ đã bỏ được ma túy.

Qua theo dõi, Ban Chỉ đạo xét thấy Tổ CCB phát huy tốt trách nhiệm, tận tụy, vất vả lăn lộn với công việc để cứu giúp người nghiện ra khỏi "cái chết trắng", tái hòa nhập gia đình và cộng đồng...

Nhiều hội viên tiêu biểu trong hoạt động này như: Các chi hội trưởng Bùi Đình Hoạt, Nguyễn Văn Vệ (xã Hà Long), Vũ Ngọc Lấn (Hà Đông), Đường Văn Hoan (Hà Lâm), Nguyễn Văn Lược (Hà Ninh), Hoàng Minh Kỳ (Hà Ngọc), Nguyễn Tiến Lợi (Hà Phú), Mai Văn Ba (Hà Toại), Phạm Khắc Tần (Hà Vinh); Hội CCB các xã Hà Toại, Hà Long, Hà Tân, Hà Phú.

Từ thực tiễn cách làm sáng tạo thời gian qua, Hội CCB rút ra được được những bài học kinh nghiệm như:

Thứ nhất, là sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò trách nhiệm các thành viên, chủ lực là CCB. Tiếp đến, cần phải kiên nhẫn, gần gũi bám sát, nắm chắc tình hình trạng thái tâm lý thay đổi của từng gia đình, từng đối tượng được nhận giúp đỡ để vận động cảm hóa, thuyết phục... Thực hiện tốt nội dung Chương trình phối hợp giữa Hội CCB với Công an, Hội Phụ nữ, Trung tâm y tế, với gia đình, địa phương có người được nhận giúp đỡ để trao đổi, rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện mô hình...

Cuộc chiến xóa bỏ ma túy, đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả với tệ nạn xã hội vẫn là vấn đề nóng, bức xúc hiện nay. Hội CCB các cấp trong huyện tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong tổ chức thực hiện và tuyên truyền sâu rộng kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện mô hình ở các địa phương.

Tất cả với tinh thần "Chung sức vì nhân đạo" thiết thực giúp đỡ tạo điều kiện cho người nghiện ma túy, người mắc lầm lỗi được nhận giúp đỡ sau khi cai nghiện ổn định đời sống, hòa nhập với gia đình và cộng đồng tốt hơn.

Lê Như Cương