Với phương châm “Cán bộ, hội viên đi trước, làm trước”, các cấp Hội động viên hội viên gương mẫu đi đầu hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi, đồng thời là nòng cốt tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ chủ trương xây dựng NTM. Chỉ tính riêng năm 2017, hội viên CCB và nhân dân đóng góp 10,33 tỷ đồng, hiến 1.260m2 đất và ủng hộ 2.450 ngày công để xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa và các công trình tín ngưỡng tâm linh. Ngoài ra hội viên tích cực vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng các tuyến đường tự quản, tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ hộ nghèo... Bằng việc làm của mình, có sức lôi cuốn, cổ vũ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tự giác làm theo cùng chung sức xây dựng NTM. Trong phát triển kinh tế, hội viên hăng hái đi đầu thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng ngành nghề, hình thành 78 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 21 HTX, 115 trang trại và 11 cơ sở sản xuất. Tiêu biểu như mô hình kinh tế trang trại của CCB Nguyễn Xuân Thu, thôn Đổng Lâm (xã Quỳnh Phú); mô hình sản xuất kim khí của CCB Nguyễn Kim Hùng, thôn Cầu Đào (xã Nhân Thắng); mô hình kinh doanh tổng hợp của CCB Nguyễn Tiến Thắng, thôn Phú Ninh (thị trấn Gia Bình)...
Từ những mô hình kinh tế góp phần động viên nhân dân mạnh dạn làm theo, nhờ đó tiềm năng, thế mạnh của địa phương được khai thác có hiệu quả, đưa huyện Gia Bình duy trì tốc độ phát triển cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%.
Hội CCB xã Vạn Ninh có 5 chi hội. Từ năm 2016 Hội phân công 5 chi hội tự quản 5 tuyến đường, dài 7 km, trồng cây tạo bóng mát và cảnh quan môi trường. Cứ ngày 15 hàng tháng, hội viên làm vệ sinh toàn bộ tuyến đường do các chi hội quản lý. Dù không có kinh phí hỗ trợ, nhưng tất cả hội viên đều thực hiện với tâm huyết, nhiệt tình. Từ tuyến đường tự quản, phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường tạo sức lan tỏa rộng khắp, nhân dân tự giác chấp hành để rác đúng nơi quy định. Từ năm 2013, Hội CCB xã Thái Bảo đảm nhận trồng và chăm sóc cây trên toàn bộ các tuyến đường. Theo cơ chế, huyện hỗ trợ cây giống, xã bố trí mặt bằng trồng cây và giao cho các chi hội thực hiện. Khi thu hoạch xã giữ lại 20%, còn lại 80% do người trồng được hưởng. Ngoài ra, 100% hội viên cải tạo vườn tạp, đưa vào trồng các loại cây ăn quả, cây cảnh có giá trị kinh tế cao, nhiều hội viên mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa sang chuyên canh trồng các cây ăn quả cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
Từ “Cán bộ, hội viên đi trước, làm trước” trong xây dựng NTM, hằng năm huyện Hội có 85% cơ sở, chi hội đạt TSVM; trên 90% hội viên đạt gương mẫu; 100% hội viên không vi phạm pháp luật. Trong 5 năm qua Hội có 80 lượt tập thể và 138 lượt cá nhân được T.Ư Hội và địa phương khen thưởng.
Nguyễn Xây