Để góp phần chia sẻ khó khăn đối với nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, vừa qua, T.Ư Hội CCB Việt Nam và các cấp Hội đã có nhiều hoạt động ủng hộ, cứu trợ hiệu quả.
Theo Báo cáo của T.Ư Hội CCB Việt Nam, ngay sau các đợt mưa lũ, T.Ư Hội có Công văn 307/CV-CCB chỉ đạo các Tỉnh hội 9 tỉnh miền núi phía Bắc tích cực tham gia công tác cứu trợ và quyên góp ủng hộ đồng bào, hội viên bị thiệt hại. Các cấp Hội và hội viên các địa phương tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ; đã huy động trên 5.000 hội viên tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại. Các Tỉnh hội đã tổ chức các Đoàn đến thăm hỏi, động viên, trợ cấp 6 gia đình có người bị chết, 37 gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, 36 gia đình có nhà phải di rời khẩn cấp. Tổng số tiền các Tỉnh hội vận động ủng hộ trực tiếp đối với 79 gia đình bị thiệt hại là 110 triệu đồng.
Theo lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam, các Tỉnh hội hướng dẫn các cấp Hội vận động hội viên bằng tấm lòng nhân ái, tùy theo khả năng của mình, ủng hộ tiền giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại thuộc địa phương tỉnh nhà. Tổng số tiền vận động, thu được chuyển về MTTQ địa phương được trên 680 triệu đồng do cán bộ, nhân viên cơ quan T.Ư Hội và các đơn vị trực thuộc trực tiếp ủng hộ. Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam đã chuyển 279 triệu đồng, hỗ trợ trực tiếp cho 5 Tỉnh hội bị thiệt hại là: Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang. Đến nay, tổng số tiền vận động cứu trợ được 1 tỷ 69 triệu đồng.
Quang Vinh