Trong diễn văn khai mạc do Chuẩn Đô đốc, Ngô Quang Tiến, Phó giám đốc phụ trách Học viện nhấn mạnh, năm học vừa qua, Học viện Hải quân đã tích cực, chủ động triển khai công tác giáo dục - đào tạo theo hướng “Chuẩn hóa, hiện đại hóa”, sát thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu của Quân chủng; tạo được sự chuyển biến cơ bản, vững chắc về chất lượng đào tạo; đặt ưu tiên hàng đầu cho công tác bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, có năng lực toàn diện cả về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp tác phong công tác, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo và xây dựng Học viện chính quy, hiện đại. Tăng cường xây dựng môi trường văn hoá sư phạm tốt đẹp, lành mạnh; Năm học 2012-2013 có 12 khoa đạt khoa Thực hành huấn luyện tốt; 46 bộ môn thực hành huấn luyện giỏi, 27 giảng viên giỏi cấp cơ sở, 80 giảng viên giỏi cấp khoa; đây là những hạt giống tốt cho nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện sự nghiệp GD-ĐT của Học viện những năm tới. Quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua “Đẩy khá, xoá yếu”, ***“Học giỏi, rèn nghiêm”***, chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động của “Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học”, “Câu lạc bộ ngoại ngữ” và các cuộc thi sáng tạo, sáng kiến, sáng chế; các hoạt động ngoại khóa, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được thực hiện có nề nếp tạo môi trường thuận lợi để học viên học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện. Năm 2013 đội tuyển của Học viện tham dự kỳ thi Olympic toán sinh viên toàn quốc đã thành công lớn với 5/5 đồng chí đạt giải; trong đó có 02 giải nhì, 02 giải 3 và 01 giải khuyến khích. Tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị tham gia thi tin học sinh viên toàn quốc vào tháng 11 tới; ngoài ra Học viện tổ chức 2 đợt thi Olympic tiếng Anh cấp Học viện đạt kết quả tốt. Học viện đã tổ chức điều chỉnh, đổi mới 36 chương trình đào tạo với 615 chương trình môn học. Trong đó tổ chức nghiệm thu cấp Học viện 176 chương trình và 439 chương trình tiến hành rà soát và tổ chức nghiệm thu ở phân hội khoa học cấp khoa. Đã giảm tỷ trọng thời gian lên lớp lý thuyết, tăng thời gian cho các hình thức lên lớp khác (xê mi na, viết tiểu luận, thảo luận nhóm, thực hành, bài tập nhóm, thí nghiệm…) tỷ lệ giữa lý thuyết và thực hành ở một số bộ môn đã đạt từ 50 đến 55 %. Năm học 2012 - 2013, Học viện đã xây dựng kế hoạch và điều hành công tác đào tạo, huấn luyện cho 82 lớp với 1079 học viên. Chất lượng học tập, rèn luyện của học viên ở các bậc đào tạo được giữ vững và có bước phát triển.

Học viên đào tạo sỹ quan cấp phân đội trình độ đại học đạt 100% YC có 38.46% Khá. Học viên đào tạo sỹ quan cấp phân đội trình độ cao đẳng đạt 100% YC có 27.02% Khá. Học viên Campuchia: đạt 100% KG có 25% G. Học viên đào tạo CHTM cấp Lữ đoàn, Vùng Hải quân đạt 100% YC, có 84% KG. Học viên đào tạo sỹ quan cấp phân đội trình độ đại học và cao đẳng tốt nghiệp đạt 100% YC có 37 % K. Học viên đào tạo Trung cao và các loại hình đào tạo ngắn đạt 100% KG. 100% học viên cấp phân đội tốt nghiệp được vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Đây là kết quả khả quan, tạo tiền đề tiếp tục nâng cao chất lượng Giáo dục-đào tạo trong năm học tới. Đặc biệt, các đề tài nghiên cứu khoa học của học viên đã được triển khai thực hiện đúng tiến độ, một số đề tài nghiệm thu đạt kết quả tốt; năm 2013, triển khai và nghiệm thu 21 đề tài các cấp trong đó có: 03 đề tài cấp Bộ, tỉnh; 05 đề tài cấp ngành; 05 đề tài cấp cơ sở; 08 đề tài nghiên cứu khoa học của học viên. Triển khai ứng dụng 02 đề tài cấp học viện vào xây dựng chương trình môn học và tập bài trên hệ thống mô phỏng.

Tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc, Phó chính ủy Quân chủng Hải quân đã chúc mừng những thành tích mà Học viện đã đạt được trong năm học qua. Đồng thời, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Quân chủng, mong muốn Học viện tiếp túc phát huy kết quả đã đạt được và phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó trong năm học mới.

Với truyền thống gần 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nhất định năm học 2013 – 2014, Học viện sẽ giành được nhiều kết quả tốt đẹp, xứng đáng với tiềm năng và vị thế của Học viện Hải quân trong giai đoạn mới.