Các nhà khoa học thuộc Đại học Dịch tễ và Y học nhiệt đới London tại Anh muốn tìm hiểu mối liên hệ giữa mức độ ô nhiễm không khí với nguy cơ đau tim theo từng giờ. Vì thế họ xem xét hồ sơ của gần 80.000 người từng bị đau tim tại Anh và xứ Wales, đồng thời tham chiếu với dữ liệu về mức độ ô nhiễm không khí do phương tiện giao thông gây nên.

Kết quả cho thấy, nếu con người phơi nhiễm với không khí độc (như ozone, CO, NO2 và SO2), nguy cơ đau tim sẽ tăng trong 6 giờ tiếp theo rồi giảm dần.

Khói xe cơ giới không trực tiếp gây đau tim, mà chỉ làm tăng nguy cơ. Nhưng nếu con người tiếp xúc thường xuyên với nó thì sức khỏe của chúng ta sẽ kém hơn và tuổi thọ giảm. Phát hiện này chứng minh nguy cơ đau tim của con người tăng lên tức thời, trong khoảng 6 giờ, sau khi chúng ta hít khí thải từ xe cộ.

Quỳnh Anh (TH)