Hội đã gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan và phối hợp hoạt động với đoàn thể bạn để xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Các cấp hội thường xuyên chăm lo, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của hội viên để có những giải pháp thích hợp như giúp đỡ khi gặp khó khăn, tạo điều kiện để học tập, nghiên cứu các đề tài khoa học, xây dựng các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, động viên nhau phấn đấu tiến bộ. Nay Hội có 7 hội viên tham gia BCH Đảng bộ tỉnh (3 đồng chí trong Ban Thường vụ), 105 hội viên được bầu vào cấp ủy cơ sở (16 đồng chí là bí thư chi bộ, đảng bộ, 36 cán bộ Hội được bầu vào cấp ủy), 12 hội viên được bầu vào BCH Đảng bộ khối (có 3 đồng chí trong Ban Thường vụ đảng ủy)…
Hội tổ chức giao lưu, ký kết các chương trình phối hợp hoạt động với nhiều ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Bằng hình thức tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, quê hương; những chuyến tham quan, về nguồn, trở lại chiến trường xưa kết hợp hoạt động tri ân, tình nghĩa để ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang trong các cuộc kháng chiến và những thành tựu to lớn của giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua đó giáo dục hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên kiên định lập trường chính trị, củng cố lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, giữ gìn bẳn sắc văn hóa dân tộc, ý thức cảnh giác, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Từ các đợt hoạt động, nhất là việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội đã có 1 tập thể, 12 hội viên được các cấp khen thưởng.
Từ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh Nam Định đã kết nạp 100% số CCB đủ tiêu chuẩn vào Hội; hàng năm có 98% số cơ sở đạt trong sạch vững mạnh (trong đó 85% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc); 98% số hội viên và gia đình đạt hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa.
Bài và ảnh:
Phan Trung Dũng