Ở huyện Yên Lạc có hàng chục gia đình tiêu biểu mà cả vợ chồng đều là cựu TNXP. Gia đình ông bà Nguyễn Văn Chế và Đỗ Thị Thi ở xã Yên Phương là minh chứng đẹp.

Sau 3 năm làm nhiệm vụ TNXP, tháng 1/1968 Nguyễn Văn Chế được chuyển sang quân đội thuộc đơn vị Tổng cục kĩ thuật, binh trạm 14, đoàn 559 làm nhiệm vụ vận chuyển thương binh từ Nam ra Bắc rồi lần lượt làm nhiều nhiệm vụ khác …tháng 8/1985 được xuất ngũ. Hiện nay ông là Phó chủ tịch Hội cựu TNXP huyện Yên Lạc, Phó ban kiểm tra tỉnh Hội cựu TNXP tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Đỗ Thị Thi sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị TNXP thì được điều về làm nhiệm vụ ở tỉnh đoàn Yên Bái và năm 1982 được nghỉ chế độ.

Ông bà sinh được 4 người (3 gái, 1 trai). Các con đều trưởng thành, là những công dân tốt. Hiện ông bà ở cùng với con trai Nguyễn Văn Thắng, chủ xưởng mộc đóng đồ dân dụng. Năm 2007, ông bà đều được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Hàng năm, gia đình ông bà đều được công nhân là gia đình văn hóa tiêu biểu. Đây là cái kết có hậu của một tình yêu thủy chung, biết vượt lên khó khăn để giành lấy hạnh phúc của hai cựu TNXP mẫu mực.

Công tác Hội