Với mảnh vườn 1,5 ha, anh trồng tiêu và cà phê. Thời gian đầu, gia đình chỉ nuôi có 4 heo nái và 200 con heo thịt. Đến nay, anh đã có 50 con heo nái và 200 con heo thịt. Hằng năm, gia đình xuất chuồng 50 tấn heo thịt, 3 tấn tiêu và 1 tấn cà phê; trừ chi phí, anh còn thu lãi 400 triệu đồng.
Trong chăn nuôi, CCB Hoàng Xuân Vinh tự học để trở thành nhân viên thú y; vừa chăm sóc đàn heo nhà vừa tham gia vào đội thú y của xã. Hiện nay, anh đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”; “gia đình văn hóa”; “gia đình hiếu học”, là thành viên của Câu lạc bộ CCB sản xuất giỏi của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bình Vũ