Tích cóp từ lương hưu, năm 2000, bác đã giúp xã xây dựng một thư viện khoảng 300 triệu đồng với trên 4.500 cuốn sách và 7 đầu báo. Ngoài ra, bác còn giúp 5 tủ sách ở 5 xóm 1, 2, 3, 5, 9 mỗi tủ trên 500 cuốn. Ông Nguyễn Văn Lai, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Thư viện đã giúp nhiều nông dân tiếp cận với KHKT, mở mang kiến thức, nhờ đó đã đổi mới cung cách làm ăn; đối với các em học sinh, thư viện là nơi cung cấp, bổ trợ kiến thức cho các em. Vừa qua, thư viện tỉnh tặng thêm 151 cuốn sách các loại, làm phong phú thêm thư viện.

PHAN BÙI TÂN