Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo T.Ư tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình.

Ngày 27-3-2019, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo T.Ư do Thượng tướng Nguyễn Văn Ðược - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình về kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp Đoàn có các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Tiến Thành - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, các sở, ban, ngành của tỉnh.

Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội có bước chuyển biến mạnh mẽ. Nội dung, phương thực hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở có những đổi mới và đạt được kết quả quan trọng. Công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân được tăng cường, phát huy và thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân.

Các phong trào, các cuộc vận động được MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai với nhiều cách làm hiệu quả gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Việc tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, trao đổi một số vấn đề mà Đoàn kiểm tra quan tâm; đồng thời thống nhất các kiến nghị, đề xuất để đoàn kiểm tra tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Được đánh giá cao những kết quả trong thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Ðể tiếp tục thực hiện hiệu quả, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh khắc phục những hạn chế, phát huy những kết quả, kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện kết luận; tập trung đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy dân chủ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Ðổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa hoạt động dân vận chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hướng mạnh về cơ sở. Phát huy vai trò tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội của các đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo T.Ư làm việc với Huyện ủy Thái Thụy.

* Trước đó, ngày 26-3, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo T.Ư có buổi làm việc với Tỉnh ủy Nam Định. Tiếp và làm việc có đồng chí Trần Văn Chung - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt kết quả đạt được quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận số 62-KL/TW trong 10 năm qua (2009-2019) và nêu bật những khó khăn, hạn chế trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị với T.Ư một số nội dung cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện về tổ chức biên chế cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Chung giải trình làm rõ các nội dung của Đoàn kiểm tra yêu cầu.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Được ghi nhận và biểu dương kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, tổ chức thực hiện của Tỉnh ủy Nam Định đối với Kết luận 62KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, định hướng chỉ đạo những nội dung, yêu cầu đạt được trong tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62, rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện ở các cấp (nhất là ở cơ sở); đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho phù hợp của từng cấp, từng địa phương, đơn vị để đạt kết quả tốt hơn.

Tất Đạt, Trần Văn Diệm