Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội K52, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tìm kiếm quy tập HCLS hy sinh tại Campuchia, mùa khô 2023-2024.

Tham gia đoàn công tác tìm kiếm, quy tập HCLS lần này có gần 70 cán bộ, chiến sĩ Đội K52, làm nhiệm vụ tại 3 tỉnh đông bắc Campuchia: Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Chiến tranh lùi vào quá khứ nhưng do nhiều yếu tố khách quan và lịch sử để lại, công tác tìm kiếm, quy tập HCLS vẫn còn gặp nhiều khó khăn, những chuyên gia và Quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế vẫn còn nằm lại trên đất bạn. Do đó, các đơn vị cần phải có quyết tâm cao, trách nhiệm lớn, thực hiện nhiệm vụ bằng cái tâm và lòng nhiệt huyết; chung sức, đồng lòng cùng nhau hiến kế, đề ra chủ trương, giải pháp tối ưu, hiệu quả nhất.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các cơ quan, địa phương, đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Ban Chuyên trách nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập HCLS Việt Nam hy sinh trên đất bạn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật nước bạn; chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, các quy định trong quan hệ quốc tế và tôn trọng phong tục, tập quán của nhân dân Campuchia...

Anh Nguyễn