Đồng chí Phùng Khắc Đăng, Phó chủ tịch T.Ư Hội cùng nhiều đồng chí cán bộ, chuyên viên cơ quan T.Ư Hội đã thân mật tiếp đón Đoàn (ảnh).

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Văn Bảy, Chủ tịch Hội CCB huyện Côn Đảo và 23 CCB trong đoàn đã báo cáo với đồng chí Phùng Khắc Đăng về những thành tích đạt được của Hội CCB huyện trong những năm qua. Ở huyện đảo xa đất liền gần 200km với diện tích 76km2 và dân số 6.000 người; 206 hội viên CCB sinh hoạt trong 16 chi hội (không có Hội cấp xã) của huyện Côn Đảo luôn phát huy tốt truyền thống cách mạng anh hùng của địa phương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị - xã hội của mình, nổi lên trong đó là không có hộ hội viên đói và nghèo, không tệ nạn xã hội, không có hội viên vi phạm kỷ luật, nhiều hội viên CCB là cán bộ chủ chốt tại địa phương. Các hội viên CCB huyện Côn Đảo đã cùng các lực lượng bảo vệ tốt chủ quyền lãnh hải quốc gia, tham gia làm kinh tế biển nâng cao đời sống gia đình. Xa đất liền, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng các hội viên CCB huyện Côn Đảo luôn tích cực hoạt động xây dựng Hội cũng như các công tác xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, của nhân dân…

Đồng chí Phùng Khắc Đăng thay mặt lãnh đạo T.Ư Hội đã thân mật hỏi thăm cuộc sống của các CCB Côn Đảo, nói chuyện với các thành viên về mọi tình hình hoạt động của Hội CCB Việt Nam, chúc Hội CCB huyện Côn Đảo luôn phát huy tốt truyền thống của Hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng hoạt động Hội và nâng cao mức sống cho các hội viên.

Tin và ảnh: PV