Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách vè dây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 15-CT/TW, Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị; căn cứ vào Hướng dẫn của Ban tổ chức TƯ Đảng, Đảng đoàn Hội CCBVN đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình, phê bình.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Việt, Phó trưởng ban Dân vận trung ương, các đồng chí đại diện cho Văn phòng TƯ Đảng, Ban Tuyên giáo TƯ, Ủy ban Kiểm tra TƯ Đảng, Ban Tổ chức TƯ, Ban Dân vận TƯ và tổ giúp việc cho bộ phận thường trực thực hiện Nghị quyết TƯ 4.

Về phía Đảng đoàn Hội CCBVN có đồng chí Trần Hanh, Bí thư Đảng đoàn chủ trì Hội nghị, các đồng chí Phạm Hữu Bồng, Phùng Khắc Đăng, Đỗ Công Mùi, Phó chủ tịch Hội và các đồng chí lãnh đạo TƯ Hội cùng tham dự.

Hội nghị đã đi sâu vào việc quán triệt sâu sắc, đầy đủ mục đích, yêu cầu, phương châm, phương pháp thực hiện trong Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Hướng dẫn cụ thể của Ban tổ chức TƯ về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này với trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hanh cho rằng với tinh thần tự phê bình và phê bình, nhìn thẳng vào sự thạt, đánh giá đúng vấn đề, không nể nang tránh né, không qua loa hình thức, không lợi dụng phê bình với động cơ không trong sáng thì từ đó chúng ta mới có thể tổ chức góp ý và kiểm điểm thật sự dân chủ, nghiêm túc và thẳng thắn.

Hoàng Linh