Hội nghị Ban chấp hành VECONAC lần thứ 25 đã thông qua Chương trình Đại hội VECONAC 13, nghị quyết về việc kết nạp Hiệp hội CCB Quốc gia Lào và Hội CCB Mi-an-ma là thành viên chính thức và dự thảo một số nghị quyết liên quan đến VECONAC.

Đại hội VECONAC khóa 14 có sự hiện diện của 10 tổ chức CCB các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), một số quan chức là đại biểu khách mời, quan sát viên và đã tiến hành Lễ thượng cờ và cử hành Quốc ca các nước thành viên. Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ma-lai-xi-a đến dự và phát biểu khai mạc.

Đại hội đã tiến hành trọng thể Lễ kết nạp Hiệp hội CCBQG Lào và Hội CCB Mi-an-ma là thành viên chính thức của VECONAC. Như vậy đã có 10/10 tổ chức CCB các nước thành viên ASEAN tham gia Liên đoàn CCB các quốc gia Đông Nam Á. Đại hội đã thông qua các nội dung: Nghị quyết về công nhận chức danh Chủ tịch danh dự VECONAC, Kỷ niệm chương VECONAC, đánh giá về Hội CCB Cam-pu-chia sau 2 năm gia nhập VECONAC; Báo cáo của Chủ tịch VECONAC khóa 13; Báo cáo của Tổng thư ký và Tổng thủ quĩ khóa 13. Báo cáo của tổ chức CCB các nước thành viên.

Chủ tịch Trần Hanh thay mặt Đoàn Việt Nam trình bày bài phát biểu quan trọng bằng tiếng Anh, nêu bật những hoạt động thiết thực của Hội CCB Việt Nam trên các mặt; nâng cao vị thế của đất nước, con người, Hội CCB Việt Nam đối với bạn bè quốc tế; tăng cường tiếng nói của CCB trong việc giữ gìn hòa bình, ổn định khu vực, nhất là Biển Đông. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực giữa Hội CCB Việt Nam với các nước thành viên VECONAC.

Đại hội đã nghe Báo cáo của Tiểu ban Nghị quyết, Tiểu ban Thúc đẩy hợp tác kinh tế theo tinh thần của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Tiểu ban Nữ CCB và người phụ thuộc ; bầu Tổng thư ký và Tổng thủ quĩ nhiệm kỳ 14; bàn giao chức Chủ tịch VECONAC nhiệm kỳ 13 cho nhiệm kỳ 14. Chủ tịch VECONAC khóa 13 Ra-it A-bin có bài diễn văn từ nhiệm và Chủ tịch VECONAC 14 Da-to Mô-ha-mét Bin Áp-đun Ga-ni, Ma-lai-xi-a đã có bài diễn văn nhậm chức.

Có thể nói, lần đầu tiên đại hội gồm đủ 10 tổ chức CCB các quốc gia thành viên ASEAN tham gia, đã thực hiện toàn bộ chương trình nghị sự dự kiến. Đại hội đã góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc, các tổ chức CCB Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Đoàn đại biểu Việt Nam đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng góp phần thành công của hội nghị và được hoan nghênh, để lại dấu ấn tốt đẹp cho bạn bè quốc tế.

Tin và ảnh: Lưu Văn Hợp