Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê trao Cờ thi đua cho các đơn vị

Sáng 13/12, Hội Cựu binh tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ  2 nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo cấp hội cơ sở.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, Hội CCB tỉnh hiện có 16 tổ chức hội cấp hội trên cơ sở, 261  tổ chức hội cơ sở, 2.237 chi hội. Trong năm 2022, Hội CCB tỉnh đã tổ chức 342 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, hội viên học tập nghị quyết của Đảng với 34.731 lượt người tham gia. Hội CCB các huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị cùng cấp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hội với 4.386 hội viên tham gia; vận động kết nạp 1.287 hội viên tham gia, đạt 85%.

Kết quả triển khai phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia chương trình phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, Hội CCB tỉnh đã vận động hội viên đóng góp quỹ đồng đội để hỗ trợ làm nhà, tặng bò hoặc hỗ trợ khác với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch năm.

Trong năm 2022 đã giảm 118/215 hộ nghèo, đạt 54,4% kế hoạch năm. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội, kiểm tra, đôn đốc việc quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn vay. Đến nay tổng dư nợ Hội CCB tỉnh quản lý 1.150 tỷ đồng, các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra 162 hội cơ sở; giám sát 261 hội cơ sở, 631 chi hội, kiểm tra 953 lượt về chuyên đề vay vốn ủy thác ngân hàng chính sách xã hội.

Trong năm 2023, Hội CCB tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”; đổi mới nâng cao chất lượng của tổ chức Hội, triển khai hoàn thành tốt các chỉ tiêu 100% cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác; giảm 7% trở lên hộ cựu chiến binh nghèo; làm mới 40 căn nhà nghĩa tình đồng đội; mua trên 70 con bò sinh sản hỗ trợ hội viên nghèo; quản lý sử dụng hiệu quả nguồn phí ủy thác và nguồn quỹ nội bộ; cấp hội cơ sở phấn đấu xây dựng mô hình CCB sản xuất kinh doanh giỏi, 1 công trình nông thôn mới; Câu lạc bộ bảo vệ môi trường; tham gia các phong trào, chương trình phối hợp vận động ở địa phương; công tác đối ngoại nhân dân; nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan đoàn thể, lực lượng vũ trang…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội CCB tỉnh trong thời gian qua. Năm 2023, Hội CCB tỉnh cần quan tâm phát triển hội viên, duy trì tốt sinh hoạt ở cấp cơ sở định kỳ, tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước đến với hội viên và nhân dân; đẩy mạnh phong trào “CCB gương mẫu” gắn với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; quan tâm hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” và quan tâm thu hút liên kết câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 3 đơn vị có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022. Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Kim Bảo