Phát biểu chào mừng, đồng chí Nguyễn Văn Được tặng hoa và cảm ơn sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và cá nhân đồng chí Bộ trưởng đã dành cho TƯ Hội CCB Việt Nam những tình cảm tốt đẹp. Thay mặt TƯ Hội CCB Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Song Phi báo cáo khái quát về tổ chức, biên chế; chức năng, nhiệm vụ; kết quả hoạt động của Hội CCB Việt Nam trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Hội CCB Việt Nam đã tổ chức, động viên các CCB nêu cao ý chí tự lực tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế… Đến nay có 2.948 xã, phường, thị trấn; 118 huyện, thị và 23 tỉnh, thành Hội cơ bản hết CCB nghèo… Đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hội viên CCB các cấp đã hiến công, hiến kế, góp tiền cùng các địa phương làm được gần 52.000km đường giao thông nông thôn, hơn 51.000km kênh mương nội đồng, hơn 8.000 cầu bê tông, cầu gỗ các loại. Riêng năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, hội viên CCB hiến hơn 3,1 triệu m2 đất; quyên góp được 120 tỷ đồng; xây mới được 500 cây cầu... góp phần không nhỏ làm thay đổi diện mạo nông thôn cả nước… Hội CCB cũng tích cực phối hợp với các ban, ngành thực hiện chính sách đối với CCB, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đáng chú ý, từ năm 2013 đến năm 2015, các cấp Hội cung cấp 107.000 thông tin, giúp các Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của quân đội quy tập được 2.714 hài cốt liệt sĩ và 7.000 gia đình biết phần mộ của liệt sĩ tại các chiến trường...
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng những kết quả đạt được của Hội CCB Việt Nam trong thời gian qua. Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Các cấp hội và hội viên Hội CCB Việt Nam luôn giữ vững uy tín với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương; có hình thức, cách làm hiệu quả, khoa học trong vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hỗ trợ tích cực các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác chính sách xã hội; CCB các cấp luôn đoàn kết, giúp nhau trong cuộc sống, nhất là xóa đói giảm nghèo và xây dựng Hội trong sạch vững mạnh...Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: CCB Việt Nam là những người được rèn luyện, thử thách, trưởng thành trong các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta. CCB càng phát huy hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ sẽ càng tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. CCB là hình ảnh tốt đẹp, là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức để cán bộ, chiến sĩ toàn quân noi theo. Vì thế, toàn quân luôn nhận thức sâu sắc phải tiếp tục giữ vững và phát huy thành tích mà các CCB đã xây đắp lên.
Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng:Mối quan hệ giữa Hội CCB Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam là mối quan hệ “anh em một nhà”, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định quan tâm, chăm lo, vun đắp mối quan hệ giữa Hội CCB Việt Nam với Quân đội là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của toàn quân. Việc phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong thời gian qua và sắp tới góp phần giúp Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội CCB Việt Nam hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhân dịp này, thông qua Trung ương Hội CCB Việt Nam, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch gửi tới toàn thể cán bộ hội viên Hội CCB Việt Nam, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các CQN lờithăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và hạnh phúc; tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống.
Bài và ảnh: Tô Kiều Thẩm