Được thành lập năm 2008, đến nay Hiệp hội doanh nghiệp TBB và CCB TP Hải Phòng đã kết nạp được 120 hội viên hoạt động trong các ngành nghề khác nhau, giải quyết việc làm cho trên 150.000 lao động, đóng góp đầy đủ các loại nghĩa vụ cho ngân sách nhà nước, giúp nhau vượt qua mọi khó khăn trong lao động sản xuất…Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Nghĩa tình đồng đội”, 5 năm qua, các thành viên Hiệp hội đã quyên góp xây dựng được hàng chục nhà tình nghĩa với số tiền trên 1 tỷ đồng; một số doanh nghiệp trợ dưỡng hàng tháng cho 7 trẻ mồ côi và 15 hộ nghèo, đóng góp 1,2 tỷ đồng tặng quà các gia đình chính sách và đồng bào bị thiên tai, Công ty vận tải Hưng Long vận chuyển miễn phí 400 lượt hài cốt liệt sĩ từ các chiến trường xưa về quê…Từ các hoạt động của mình trong nhiệm kỳ I, nhiều tập thể và cá nhân của Hiệp hội doanh nghiệp TBB và CCB TP Hải Phòng đã được các cấp chính quyền và đoàn thể tặng bằng khen, giấy khen. Những kinh nghiệm hoạt động trong 5 năm nhiệm kỳ I đã được các đại biểu thảo luận, đúc rút và cùng bàn phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ II của Hiệp hội ngày càng tốt hơn. Đồng chí Nguyễn Trần Đoàn đã được Đại hội tín nhiệm tái bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TBB và CCB TP Hải Phòng trong nhiệm kỳ II (2013-2018).

Lê Doãn Chiêu