Đến nay, Hội CCB Việt Nam đã trải qua 23 năm thành lập và trưởng thành, đã tiến hành 4 kỳ đại hội toàn quốc và hiện đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần thứ V (2012-2017).Với chủ đề “Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Trung thành- Đoàn kết- Gương mẫu- Đổi mới, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến 20-12-2012 tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội) với sự tham dự của 540 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 2,6 triệu hội viên đang sinh hoạt trong 16.577 tổ chức cơ sở Hội trong cả nước. Đại hội lần thứ V Hội CCB Việt Nam sẽ giải quyết nhiều vấn đề quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Hội, thực hiện các nhiệm vụ chính trị-xã hội trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước để Hội ngày càng vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ và vị thế của một đoàn thể chính trị-xã hội; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân.

LÊ DOÃN CHIÊU