Với chủ đề “Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V đã diễn ra tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội với sự tham dự của 510 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tình cảm của hơn 2,6 triệu hội viên trong cả nước.

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội X, Đại hội XI của Đảng, toàn Hội đã luôn luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn. Đoàn kết, chủ động sáng tạo , triển khai nhiệm vụ toàn diện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IV Hội CCBVN đề ra. Nổi bật là: Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN tích cực, hiệu quả; Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đạt kết quả cao; Coi trọng giáo dục truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; Hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục được mở rộng; Công tác phối hợp giữa Hội với các cấp, các ngành có bước phát triển. Đã phối hợp làm tham mưu tổng kết Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, ban hành Kết luận 66/KL-TƯ của Ban Bí thư và tổng kết thực hiện Nghị định 150/NĐ-CP của Chính phủ đạt kết quả tốt. Nhiệm kỳ qua đã hoàn thành tổng kết 20 năm xây dựng và hoạt động Hội, khẳng định Hội có bước phát triển mới cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhanh chóng triển khai đưa Pháp lệnh CCB vào cuộc sống, đảm bảo chế độ chính sách, quyền lợi ưu đãi đối với CCB ngày càng tốt hơn. Vai trò, vị thế, uy tín của Hội được nâng cao. Hội tiếp tục xứng đáng là một đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, nhất là ở cơ sở.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi và nhất trí biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ chung trong nhiệm kỳ mới 2012-2017 với 8 chỉ tiêu chính: 1- Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng. 2- Phát triển được 85-90% trở lên đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội. 3- 100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp. 5- Hằng năm, 90% trở lên cơ sở Hội đạt TSVM, 95% hội viên trở lên đạt “Hội viên gương mẫu” và 90% gia đình hội viên CCB trở lên đạt “Gia đình văn hóa”. 6- Mỗi năm giảm từ 2 đến 2,5% tỷ lệ hộ hội viên CCB nghèo theo tiêu chuẩn mới, các vùng khó khăn giảm từ 3,5 đến 4%. 7- Hoàn thành cơ bản xóa nhà dột nát cho CCB. 8- Hầu hết CCB còn độ tuổi lao động, còn sức khỏe đều được tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch danh dự Hội CCB Việt Nam và thông qua Thư gửi BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam báo cáo kết quả Đại hội và bày tỏ quyết tâm của toàn Hội, nguyện trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đại hội cũng thông qua Thư gửi anh chị em CCB, CQN cả nước. Ban Chấp hành TƯ Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt Đại hội Đại hội đã thống nhất cao trong việc đề cử và bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ V (2012-2017), thể hiện bầu 1 lần đủ 99 ủy viên BCH và các đồng chí trúng cử đều đạt số phiếu cao, từ 90% trở lên. Ban Chấp hành đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban thường vụ gồm 23 đồng chí. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Anh hùng LLVT, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được bầu làm Chủ tịch Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017. Các đồng chí Phùng Khắc Đăng, Lê Thành Tâm, Nguyễn Văn Đạo, Nguyễn Song Phi được bầu làm Phó chủ tịch Hội CCB VN.

Phát biểu trong diễn văn bế mạc Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam khẳng định, thành công của Đại hội là kết quả của 23 năm xây dựng và trưởng thành của Hội với công sức, trí tuệ của nhiều thế hệ CCB, nhất là của toàn Hội trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch cũng chỉ rõ: “Các văn kiện của Đại hội là sản phẩm trí tuệ của BCH TƯ khóa IV và sự chuẩn bị công phu của các cơ quan TƯ Hội và cũng là trí tuệ, tâm nguyện của hội viên CCB trong cả nước, thông qua các đại hội từ cơ sở và sự đóng góp trực tiếp của các đại biểu trong Đại hội”. Chủ tịch cũng yêu cầu các đại biểu sau Đại hội về địa phương, kịp thời tuyên truyền phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đến toàn thể Hội viên, đồng thời khẩn trương xây dựng thành các chương trình hành động cụ thể, sát với đặc điểm, điều kiện từng vùng, từng miền trên các địa bàn, gắn kết chặt chẽ với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Trong niềm hân hoan, phấn khởi trước thành công tốt đẹp của Đại hội, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đã tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V.

Quang Vinh