Đồng chí Đoàn Lương Khuệ, Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH CLB Doanh nhân CCB, nhiệm kỳ 2021-2026

5 năm qua, CLB Doanh nhân CCB tỉnh tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra.

Theo đó, bộ máy tổ chức của CLB đã được củng cố kiện toàn và cơ bản hoạt động ổn định. Đến nay, toàn tỉnh có 1 CLB doanh nhân CCB, 7 CLB CCB sản xuất, kinh doanh giỏi với 92 thành viên tham gia.

Hầu hết các thành viên CLB đoàn kết, có ý thức hợp tác, giúp đỡ nhau trong việc phát triển ngành nghề, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, góp phần giải quyết việc làm, thực hiện công tác chính sách đối với hội viên CCB, cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

5 năm qua, tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các CLB do CCB làm chủ đạt gần 2.900 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 6 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 1.500 người…

Đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động của CLB nhiệm kỳ 2021- 2026 là: Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, làm giàu chính đáng, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ CCB có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tiếp cận khoa học kỹ thuật, đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tăng cường tập hợp, liên kết, liên doanh, hợp tác, chia sẻ, giúp đỡ nhau, góp phần xây dựng CLB CCB vững mạnh, thực sự là chỗ dựa vững chắc của các hội viên về pháp lý và là cầu nối liên kết, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên...

Đại hội đã bầu BCH CLB Doanh nhân CCB tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Quy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm CLB.

Dịp này, Hội CCB tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm xây dựng CLB CCB tỉnh.

Phạm Hà