Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các thế hệ Cựu chiến binh Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam tự hào và kiêu hãnh đã góp phần to lớn công sức, trí tuệ của mình xây dựng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ngày càng phát triển.

Sự ra đời của Ngành Dầu khí Việt Nam ở thập niên 60 của thế kỷ XX, không chỉ đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong hành trình xây dựng đất nước mà còn khẳng định người Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ tài nguyên khoáng sản, phát triển kinh tế, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời khẳng định: “Đất nước nào có dầu mỏ, nhất định sẽ nhanh chóng trở nên giàu mạnh”.

Năm 1961, Đoàn thăm dò dầu lửa chính thức ra đời, đây là tổ chức tiền thân của Ngành dầu khí quốc gia Viêt Nam ngày nay. Sự ra đời của ngành dầu khí Việt Nam với đội ngũ giáo sư, kỹ sư, công nhân, chuyên gia, còn có hàng vạn thế hệ Cựu chiến binh trên mọi miền đất nước, đã hoàn thành nhiệm vụ nơi chiến trường chuyển sang mặt trận mới là xây dựng phát triển và bảo vệ vững chắc ngành Dầu khí Việt Nam.

Cũng từ đây Cựu chiến binh lại tiếp tục cống hiến bằng tất cả nghị lực, tâm huyết và trí tuệ của mình để thắp sáng “Ngọn lửa Việt Nam” anh hùng. Nhiều tướng lĩnh trước khi gia nhập vào Ngành Dầu khí, họ là “tư lệnh” cầm quân trong các Binh đoàn, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng chống giặc ngoại xâm trên chiến trường ác liệt. Hàng ngàn thế hệ sĩ quan, chiến sĩ, họ đã trải qua “binh đao trận mạc”, họ đã được học tập rèn luyện và trưởng thành trong Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Vậy mà khi “gác lại súng binh, vào ngành Dầu khí”, tất cả đều có chung một ý chí là miệt mài hăng say lao động, cống hiến quên mình, Như lời khen của Bác Hồ: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Phẩm chất đó bắt nguồn từ bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Học tập và áp dụng Nghị quyết Trung ương các khóa về từng nhiệm vụ, chức trách được giao; xác định đây là một nội dung quan trọng để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, phải đề cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục hi sinh thầm lặng và khó khăn gian khổ. Thông qua những việc làm hiệu quả thiết thực, đã xây dựng cho cán bộ ngành dầu khí có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà Nước; nâng cao cảnh giác, đấu tranh, chống suy thoái về tư tưởng chính trị "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng các tổ chức trong cơ quan, đơn vị vững mạnh, đẩy mạnh các công tác phong trào phối hợp, tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, thống nhất cao, nói đi đôi với làm của cán bộ các cấp, có sức thuyết phục để Cán bộ công nhân viên tin tưởng, yêu mến. Cựu chiến binh thực sự là tấm gương sáng để quần chúng noi theo.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành dầu khí Việt Nam, trong trái tim mỗi cựu chiến binh đều tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị anh hùng của dân tộc. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các thế hệ Cựu chiến binh Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam tự hào và kiêu hãnh đã góp phần to lớn công sức, trí tuệ của mình xây dựng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ngày càng phát triển.

Theo petrotimes