Hội CCB tỉnh Quảng Ninh những năm gần đây thường tổ chức tập huấn công tác Hội cho cán bộ chủ chốt của Hội CCB các thành phố, huyện, thị và cơ quan trong tỉnh. Năm nay Hội lồng ghép thêm nội dung về công tác định hướng tuyên truyền, thành phần là cán bộ tuyên giáo và phóng viên các cơ quan báo, đài.
Cách lồng ghép công việc trong một hội nghị này vừa tiết kiệm được thời gian, kinh phí vừa tạo điều kiện để cán bộ hội nắm bắt được cả nội dung định hướng tuyên truyền. Còn đội ngũ tuyên truyền viên và Cộng tác viên cũng lại có dịp tìm hiểu, nắm bắt thêm được phương pháp tổ chức hoạt động Hội CCB, tạo thuận lợi cho hoạt động của mình.
Việc tổ chức tập huấn công tác hội được lồng ghép hai nội dung và một cuộc họp của Hội CCB tỉnh Quảng Ninh rõ ràng vừa tiết kiệm lại vừa hiệu qủa, giảm chi, ít tốn công sức và cùng lúc người dự họp lĩnh hội được nhiều nội dung học tập cần thiết. Cách làm như vậy cần được áp dụng, nhân rộng.
Đinh Quang Huy