Trung tướng Nguyễn Song Phi, Uỷ viên thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB Việt Nam đến dự và chỉ đạo Hội nghị Giao ban Cụm 4
Đồng chí chuẩn Đô đốc Đỗ Viết Cường, Ủy viên Thường vụ T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 chủ trì Hội nghị. Thành phần giao ban gồm các đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch phụ trách công tác Tuyên giáo, Trưởng ban Tuyên giáo, Chánh văn phòng Hội CCB 9 tỉnh, thành phố.
Nội dung Hội nghị triển khai Kế hoạch hoạt động của Cụm thi đua số 4 nhiệm kỳ 2017-2022: Đánh giá kết quả thi đua quý I-2018; thống nhất phương thức tổ chức hoạt động, chế độ hội họp, báo cáo, một số tiêu chí chủ yếu, nội dung thi đua khen thưởng, phân công trách nhiệm; Thông tin trao đổi kinh nghiệm hoạt động, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng giữa các đơn vị trong cụm; triển khai Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng trong cụm theo chỉ đạo theo hướng dẫn của T.Ư Hội đồng thời gắn với phong trào thi đua yêu nước của từng địa phương; Đại diện 9/9 tỉnh, thành đã ký kết giao ước thi đua năm 2018 và nhiệm kỳ 2017-2022 và thống nhất Quy định quỹ thăm hỏi tình nghĩa trong cụm.
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trung tướng Nguyễn Song Phi, Uỷ viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB Việt Nam nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà Cụm 4 đạt được trong phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, CCB giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, hay các cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hóa – xã hội”, thực hiện tốt công tác phối hợp quốc phòng – an ninh. Để duy trì và phát huy thành tích đã đạt được, các Hội và hội viên và nhân dân Cụm 4 nỗ lực phát huy thế mạnh hơn nữa, chủ động nhạy bén thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và triển khai thực hiện thắng lợi NQ Đại hội CCB lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2020, xây dựng Hội TSVM, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Vũ Anh Tuấn