Đây là hoạt động thường niên của Hội, về thăm lại chiến trường xưa, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, thông qua hoạt động này nhằm tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào của lực lượng CCB đã tham gia chiến dấu trong cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội và chính quyền địa phương.
Bên cạnh hoạt động về thăm lại chiến trường xưa, tri ân đồng đội, trong quý 1/2018, Hội CCB Hà Tỉnh đã vận động các doanh nghiệp và cán bộ hội viên CCB, CQN trong toàn tỉnh được 661,4 triệu đồng để thăm hỏi tặng quà CCB lão thành cách mạng, CCB chống Pháp, CCB bị bệnh hiểm nghèo. Thường trực Hội CCB tỉnh phối hợp với Hội CCB huyện Can Lộc và cấp uỷ, chính quyền xã Đồng Lộc tổ chức khởi công xây nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng cho CCB, thương binh Nguyễn Đăng Trí bị bệnh hiểm nghèo.


Tin và ảnh: Lê Anh Thi