Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Hội CCB thuộc Cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, báo cáo tại hội nghị nêu rõ: 6 tháng đầu năm, cán bộ hội viên CCB thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyên, bảo vệ chê độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Thể hiện ở việc thường xuyên học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị TW 4 về " Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện " tự chuyển biến ", " tự chuyển hoá " trong nội bộ. Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ". Nhờ đó, các cấp Hội đã thực sự chủ động tham mưu kịp thời cho cấp uỷ chính quyền xử lý các tình huống diễn ra trên địa bàn có ảnh hưởng tiêu cực. Trong đó, Hội CCB tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với Công An, Đoàn TN và các lực lượng khác triển khai ngăn chặn các âm mưu tổ chức gây rối ANTT do một số lực lượng phản động và chức sắc cực đoan trong tôn giáo ( nhất là Linh mục Đặng Hữu Nam, Linh mục Nguyễn Đình Thục ). Hội đã kịp thời có công thư kiến nghị bày tỏ thái độ phải xử lý nghiêm hành vi kích động, gây rối, nói xấu bôi nhọ và xuyên tạc chế độ của các Linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục. Hội CCB Hà Tĩnh huy động một lực lượng lớn CCB tham gia phối hợp làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng 30/4, góp phần ngăn chặn các thế lực phản động và lực lượng cực đoan trong tôn giáo. Hội CCB tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hoá và Thừa Thiên – Huế tăng cường tiếp xúc với các linh mục, chức việc công giáo, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu và tham gia xử lý các tỉnh huống về ANTT trên địa bàn.

Đc Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, 4 tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của sự cố môi trường đều tích cực, chủ động tham gia công tác tuyên truyền vận động, giám sát việc kê khai, chi trả tiền đền bù thiệt hại; đôn đốc đẩy nhanh việc chi trả tiền bồi thường sớm ổn định tình hình sản xuất cho bà con nhân dân.
Các nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia phát triển kinh tế, thực hiện nhiệm vụ Quôc phòng an ninh đều được các cấp Hội của 6 tỉnh chú trọng, thường xuyên đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại, UVBTV tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã thông tin một số tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, ANQP của tình Nghệ An trong 6 tháng đầu năm, biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo của Hội CCB 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, đặc biệt là 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh về việc ngăn chặn các hoạt động gây rối ANTT do một số lực lượng phản động và chức sắc cực đoan trong tôn giáo xảy ra trong tháng 4 vừa qua. Đồng thời mong muốn các tổ chức Hội ở 6 tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phát huy tốt bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “, gương mẫu trong mọi nhiệm vụ, đi đầu bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và tiến tới Đại hội lần thứ VI Hội CCB Việt Nam.

  • Đc Nguyễn Đình Minh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An, Cụm trưởng cụm thi đua 6 tỉnh BTB chủ trì hội nghị.*
    Về phương hướng 6 tháng cuối năm 2017, nhiều ý kiến của đại diện Hội CCB các tỉnh đều tập trung nhấn mạnh vai trò gương mẫu của CCB trong thực hiện nhiệm vụ đi đầu bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Tuyên truyền vận động cán bộ hội viên luôn nêu cao cảnh giác với các thế lực thù địch, các tư tưởng tiêu cực, các lực lượng hoạt động gây rối làm ảnh hưởng tình hình ANTT trên địa bàn các tỉnh. Để chuẩn bị làm tốt công tác đại hội CCB cấp tỉnh, thành và Trung ương, các đại biểu Cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đều cho rầng: cần phải sơ kết, tổng kết, rút ra những kinh nghiệm hay, những cách làm giỏi để phổ biến nhân rộng trong các đơn vị, nhất là nhân rộng các điển hình thi đua, Đồng thời phải tham mưu tốt cho cấp uỷ, chính quyền trong việc lựa chon nhân sự bầu BCH nhiệm kỳ mới với đầy đủ các yêu cầu về phẩm chất, năng lực, đạo đức và trách nhiệm.
    Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh, UVBTV Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An, Cụm trưởng Cụm thi đua 6 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ phát biểu tổng kết hội nghị và yêu cầu tổ chức Hội thuộc 6 tỉnh Bắc Trung Bộ bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Hội để có kế hoạch triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội CCB cấp tỉnh và Trung ương.

Bài và ảnh: Lê Anh Thi