Hội CCB huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác tín dụng Ngân hàng CSXH năm 2021.

Ngày 18-6-2022, Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Kiểm tra T.Ư Hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Kiểm tra T.Ư Hội và chuyên viên Ban Kiểm tra của Hội…

Hội nghị nhằm tập trung thảo luận sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2022 và góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát Khóa VI (nhiệm kỳ 2017-2022) của Hội CCB Việt Nam.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Hội. Thời gian qua, Hội CCB Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Hội tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, giúp các cấp Hội có nhận thức đúng hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, để góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Hội nghị Ban Kiểm tra T.Ư Hội lần thứ IX.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022

Đồng chí Nguyễn Quang Bôn - quyền Trưởng ban Kiểm tra, Phó trưởng ban Kiểm tra T.Ư Hội chủ trì Hội nghị thông báo những nội dung chính về tình hình và kết quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diến biến phức tạp, nhất là trong quý I, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, ảnh hưởng đến hoạt động công tác Hội, Thường trực, Thường vụ, Ban Chấp hành tổ chức Hội các cấp có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội, công tác kiểm tra, giám sát tương đối có nền nếp, đúng quy định của Điều lệ Hội. Ban Chấp hành Hội các cấp tiến hành kiểm tra 22.145 lượt tổ chức Hội, 37.568 hội viên; tổ chức giám sát 24.986 tổ chức Hội và 427.153 hội viên.

Ban Kiểm tra các cấp chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; linh hoạt, chủ động trong kiểm tra tổ chức Hội cấp dưới và hội viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức Hội cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo xử lý kỷ luật, kiểm tra phục vụ cho đại hội CCB và bầu Ban Kiểm tra các cấp, nhất là cấp cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 1.865 tổ chức Hội và 8.046 hội viên; giám sát 7.545 tổ chức Hội và 70.526 hội viên. Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tiến hành 1.536 cuộc kiểm tra, giám sát về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn, thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, hoạt động của các tổ chức Hội trong thực hiện hoạt động ủy thác vay vốn của Ngân hàng CSXH, giúp nhau phát triển kinh tế, giám sát thực hiện hỗ trợ người dân khó khăn do dịch Covid-19...

Qua kiểm tra đã giúp đỡ, hướng dẫn tổ chức Hội và Ban Kiểm tra Hội cấp dưới thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ, phát hiện và xử lý kịp thời những hội viên vi phạm, đạt kết quả khá như Hội CCB các tỉnh, T.P Hà Nội, Nghệ An, Nam Định, Thái Nguyên, Bắc Giang, Tuyên Quang, T.P Hồ Chí Minh, Lâm Đồng…

Sáu tháng đầu năm 2022, tổ chức Hội các cấp nhận 61 đơn khiếu nại, 22 đơn tố cáo. Các cấp Hội cơ bản làm tốt việc giải quyết đơn khiếu nại kỷ luật Hội, đã tập trung chỉ đạo tổ chức thẩm tra, xác minh, kết luận, giải quyết một số vụ khiếu kiện kéo dài theo thẩm quyền và hướng dẫn của T.Ư Hội; xem xét giải quyết đơn thư (nhất là cấp cơ sở), xử lý kỷ luật và kết nạp hội viên mới, đã giải quyết xong.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội nghị đề ra trong thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm, Ban Kiểm tra các cấp phối hợp với các cơ quan kiểm tra, hướng dẫn các tỉnh, thành Hội về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 đạt kết quả tốt.

Trong dịp này, Hội nghị thống nhất bầu bổ sung Thiếu tướng Lê Hồng Phong - Phó ban Kiểm tra là Ủy viên Ban Kiểm tra T.Ư Hội.

Tham gia dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát Khóa VI

Hội nghị nhất trí cao với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát khóa VI (nhiệm kỳ 2017-2022). Bám sát chỉ tiêu, Nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát của Đại hội CCB Việt Nam Khóa VI, Ban Chấp hành Hội CCB các cấp từ T.Ư tới cơ sở đều có nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát theo đúng quy định. Kế hoạch kiểm tra giám sát đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội, của cấp ủy, chính quyền địa phương và quán triệt được tư tưởng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng.

Qua nắm bắt hoạt động Hội tại một số địa phương, các ý kiến tham gia bổ sung dự thảo tập trung vào các nội dung: Kiện toàn Ban Kiểm tra và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp, chú trọng chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Hội và cán bộ kiểm tra mới để thực hiện đúng quy định của Điều lệ Hội và hướng dẫn của T.Ư Hội; thống nhất trong tổ chức biên chế trong toàn Hội, phù hợp với yêu cầu thực tiễn…

Tại Hội nghị, Thượng tướng Phạm Hồng Hương biểu dương đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp đã có nhiều cố gắng trong điều kiện đội ngũ cán bộ Hội nói chung và cán bộ kiểm tra nói riêng thường xuyên biến động, Ban Kiểm tra Hội các cấp, nhất là cấp cơ sở không ổn định, việc bổ sung, thay thế diễn ra thường xuyên… Đống chí nhấn mạnh: Ban Kiểm tra các cấp cần rà soát lại những việc đã làm được, chưa làm được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế; bổ sung thêm một số nhiệm vụ giám sát của Hội; chủ động tham mưu cho Thường trực, Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp, phối hợp với các ngành, các cấp Hội để triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; giám sát và phản biện xã hội góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Hồ Thanh Hương