Tới dự Đại hội có các đồng chí Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng 72 đoàn viên công đoàn cơ quan TƯ Hội CCB Việt Nam cùng đến dự.

Đại hội Công đoàn cơ quan TƯ Hội CCB Việt Nam lần thứ V được tiến hành trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân ta đang quán triệt, triển khai chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, các nghị quyết TƯ, quyết tâm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.

Đại hội lần này đã tổng kết, đánh giá tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động của Công doàn nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trên các mặt công tác, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững manh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Với vai trò của mình, Công đoàn cơ quan TƯ Hội đã không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động tham gia chăm lo đời sống về tinh thần và vật chất của cán bộ, đoàn viên, người lao động, thực hiện tốt các hoạt động phong trào, các cuộc vận động của cơ quan và công đoàn cấp trên, tích cực học tập để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan TƯ Hội. ![](/Pictures/2013/thang 8/từ 1-15/Khác/10813-congdoan2.jpg) Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại Đại hội Đến dự và phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cho rằng từ khi thành lập đến nay, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng các cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiều hoạt động thiết thực đạt được những kết quả tốt trong thời gian qua. Ngoài ra công đoàn cũng đã quan tâm chăm lo đến đời sống của các đoàn viên, tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, gắn việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với tham gia các hoạt động chuyên môn, góp phần xây dựng cơ quan TƯ Hội phát triển toàn diện. ![](/Pictures/2013/thang 8/từ 1-15/Khác/10813-congdoan3.jpg) *Đồng chí Đào Văn Ngọc, * Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Đại hội Đánh giá cao nhữg nỗ lực, cố gắng của Công đoàn cơ quan TƯ Hội CCB Việt Nam, đồng chí Đào Văn Ngọc khẳng định trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn cơ quan TƯ Hội đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng đoàn, Đảng ủy và lãnh đạo TƯ Hội CCB Việt Nam. Tổ chức công đoàn đã thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Hội, các phong trào đều có sự phát triển mới, tạo được dấu ấn đậm nét. Công đoàn đã chủ động phối hợp với các ban, đơn vị trong cơ quan tổ chức đại hội công chức hàng năm, quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, tổ chức nhiều hoạt động nâng cao đời sống cho đoàn viên. Công tác tuyên truyền cũng được coi trọng, đổi mới liên tục, các hoạt động xã hội, tình nghĩa được quan tâm, tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong các hoạt động của công đoàn. Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng chí Đào Văn Ngọc đã ghi nhận những đóng góp và nhiệt liệt biểu dương các thành tích của Công đoàn cơ quan TƯ Hội CCB Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Cũng trong buổi làm việc, Đại hội đã thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội và tiến hành bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ V. ![](/Pictures/2013/thang 8/từ 1-15/Khác/10813-congdoan4.jpg) Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành công đoàn Danh sách Ban chấp hành Công đoàn cơ quan TƯ Hội CCB Việt Nam khóa V gồm các đồng chí:

  1. Võ Xuân Bắc, đội trưởng đội xe cơ quan TƯ Hộ

  2. Nguyễn Thị Thu Hải, Trưởng phòng Trị sự - Hành chính Báo CCBVN

  3. Trần Thị Hiền, Trưởng bộ phận VT-LT

  4. Nguyễn Thị Nhật, chuyên viên-kế toán Làng Hữu Nghị

  5. Trương Thị Ngọc, nhân viên văn phòng cơ quan TƯ Hội

  6. Nguyễn Đăng Phúc, chuyên viên kinh tế cơ quan TƯ Hội

  7. Vũ Thị Ngọc Loan, quản lý lớp học nghề làng Hữu Nghị ![](/Pictures/2013/thang 8/từ 1-15/Khác/10813-congdoan5.jpg) Ban chấp hành công đoàn khóa V ra mắt Hoàng Linh