Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019

Chiều 25-11, tại Hà Hội, Bộ Quốc phòng tổ chức công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Quốc phòng và Trung tướng Vũ Chiến Thắng - Cục trưởng cục Đối ngoại BQP chủ trì buổi lễ. Tham dự Lễ công bố có đại biểu Ban Tuyên giáo TƯ, Ban Đối ngoại TƯ, Văn phòng TƯ Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban QPAN Quốc hội; đại biểu thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng; đại diện một số bộ, ban, ngành TƯ, TP Hà Nội; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam công khai đường lối chính sách quân sự, là tài liệu chính thức sử dụng để phục vụ công tác đối ngoại quốc phòng, giáo dục về quốc phòng, đường lối quân sự của Đảng, chính sách quốc phòng của Nhà nước.

Giới thiệu nội dung cơ bản của Sách trắng Quốc phòng Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân - Phó viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng cho biết, Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ. Cuốn sách cũng nêu rõ những thách thức và những điều chỉnh trong chính sách quốc phòng của Việt Nam; tổ chức, phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ.

Cuốn sách được chia thành 3 phần: Phần một là bối cảnh chiến lược và chính sách quốc phòng, nhận định khái quát tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam; chiến lược bảo vệ tổ quốc; chiến lược quốc phòng; chiến lược quân sự Việt Nam và Chính sách quốc phòng Việt Nam...

Phần hai: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gồm 4 nội dung là xây dựng tiềm lực quốc phòng; xây dựng lực lượng quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và lãnh đạo, quản lý quốc phòng.

Phần ba: Về truyền thống lịch sử quân sự Việt Nam; lịch sử hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, phương hướng xây dựng QĐND Việt Nam và Dân quân tự vệ.

Sách trắng nêu rõ: Quốc phòng Việt Nam được đầu tư phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế của đất nước, nhưng không chạy đua vũ trang. Ngân sách quốc phòng Việt Nam năm 2010 chiếm 2,23% GDP, 2011 là 2,82%, 2012 là 2,88%... 2017 là 2,51% và 2018 là 2,36%.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 được in thành 2 bản tiếng Việt và tiếng Anh, cung cấp cho các cơ quan đơn vị trong và ngoài nước, đại sứ quán, tuỳ viên quân sự các nước... Bên cạnh sách trắng Quốc phòng Việt Nam, Sách ảnh Quốc phòng Việt Nam cũng được công bố, tập hợp hình ảnh quân đội từ những ngày đầu, trải qua các cuộc chiến tranh, quá trình xây dựng đất nước, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Trả lời các nhà báo, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh: Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ. Mục đích, ý nghĩa của Sách trắng Quốc phòng nhằm minh bạch hóa chính sách quốc phòng, xây dựng lòng tin với các quốc gia trên thế giới; là tài liệu để toàn xã hội, nhất là lớp thanh niên tiếp cận được với đường lối của Đảng trong xây dựng quân đội, bảo vệ tổ quốc. Cuốn sách đề cập đến những vấn đề mới trong bối cảnh chiến lược, những thách thức; bước phát triển mới về nghệ thuật quân sự, xây dựng quân đội phù hợp yêu cầu mới, trình độ hiện đại hóa...