Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hanh, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đồng chí Phùng Khắc Đăng, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam và đông đảo cán bộ, nhân viên cơ quan T.Ư Hội, Báo CCB Việt Nam, Làng Hữu Nghị Việt Nam, Trường trung cấp nghề CCB Việt Nam…

Năm 2010, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng cơ quan T.Ư Hội đã tham mưu cho lãnh đạo Hội triển khai, hướng dẫn công tác tư tưởng, trọng tâm là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, tiến hành tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tham gia tích cực các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là tổ chức Chương trình “Thăng Long - Hồn thiêng sông núi” và tham gia các hoạt động của Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; kiện toàn các tổ chức Hội; tổ chức tốt các cuộc hội thảo, tập huấn; kiểm tra giám sát thực hiện Điều lệ Hội… Báo CCB Việt Nam kịp thời thông tin tình hình và tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực biểu dương và nhân rộng những tấm gương điển hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Làng Hữu Nghị Việt Nam hoạt động ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ cho các đối tượng; Trường trung cấp nghề đã được củng cố, xây dựng và kiện toàn bộ máy, từng bước đưa hoạt động vào nền nếp, hoàn thành chỉ tiêu đào tạo nghề cho 435 học sinh…

Với những thành tích đạt được, cơ quan T.Ư Hội đã được BCH T.Ư Hội tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, các cán bộ, nhân viên và đơn vị trực thuộc đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen… Năm 2011, cơ quan T.Ư Hội đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ công tác, cùng toàn Hội CCB Việt Nam hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị - xã hội của mình.

Lê Doãn Chiêu