Ngày 30-10-2012, tại Hải Phòng, Cụm thi đua số 4 gồm 8 Tỉnh hội Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng đã tổ chức buổi gặp mặt giao lưu rút kinh nghiệm công tác; đồng chí Trần Hanh, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 3, UBND và Bộ CHQS thành phố Hải Phòng cùng Thường trực các Tỉnh, Thành hội và cơ quan đã về dự.

Nhiệm kỳ vừa qua, theo hướng dẫn của Trung ương Hội, Cụm thi đua số 4 đã xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động và chỉ tiêu thi đua, các tiêu chí trong bảng chấm điểm thi đua. Qua 10 kỳ họp các đơn vị đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, tham quan và kiểm tra chéo mà học tập được nhiều kinh nghiệm của nhau, rút kinh nghiệm và phát huy những điểm mạnh mà đơn vị mình đã có, bổ sung cách làm hay, mô hình mới của đơn vị bạn.

Đồng chí Lê Ngọc Oa, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hải Dương kiêm Cụm trưởng cho biết: Trong qua trình hoạt động của cụm, do chủ quan, khách quan mà còn nhiều khó khăn. Trước hết về mặt tổ chức, Cụm trưởng là cấp trung gian, các Tỉnh, Thành hội kinh phí có hạn, họp cụm kéo dài do nhiều nội dung hoạt động. Việc bình xét, đề nghị Trung ương Hội khen thưởng là một nội dung quan trọng, trong tổ chức và hoạt động của cụm thi đua. Hội CCB là một đoàn thể chính trị xã hội lại có đặc điểm riêng của từng địa phương nên việc kiểm tra bình xét thi đua phải thật chính xác, kết hợp giữa các đơn vị có thành tích với đơn vị có nhu cầu khen thưởng mà thúc đẩy phong trào thì đua phát triển theo từng năm, từng nhiệm kỳ.

Nhân dịp này, Cụm thi đua đã đề nghị Trung ương Hội tặng cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc” cho Hội CCB hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, tặng bằng khen cho Hội CCB thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình và Hà Nam.

Tô Kiều Thẩm