Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc.

Chiều 12-8, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới làm việc với Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Tham gia đoàn công tác có Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Vũ Hồng Thanh; Bộ trưởng Bộ Tái chính Hồ Đức Phớc…

Báo cáo Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác, Tổng KTNN Trần Sỹ Thanh cho biết, 8 tháng đầu năm, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 50.878 tỷ đồng (tăng thu NSNN 6.659 tỷ đồng, giảm chi NSNN 5.798 tỷ đồng và kiến nghị khác 38.421 tỷ đồng); kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 67 văn bản pháp luật, kịp thời khắc phục lỗ hổng về cơ chế, chính sách, tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị chấn chỉnh hoạt động của đơn vị được kiểm toán và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan; chuyển 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra để xem xét điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi nghe ý kiến của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành và cán bộ KTNN, phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, qua 27 năm hình thành và phát triển, KTNN đã xác lập được vị thế, vai trò ngày càng lớn. KTNN đã thực hiện được vai trò là đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; làm lành mạnh tài chính công cũng như sử dụng tài sản công, tài chính công ngày càng hiệu quả. Chất lượng hoạt động kiểm toán ngày càng được nâng lên, là cơ sở rất quan trọng phục vụ Quốc hội và các cơ quan nhà nước.

“Tinh thần kiểm toán là xây dựng để phát triển, đấu tranh chống tiêu cực đồng thời biểu dương, nhân rộng những cái tốt”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị KTNN xây dựng Đề án hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của KTNN, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Đồng thời sớm xây dựng kế hoạch để triển khai chiến lược KTNN đến năm 2030. “Chiến lược phải đặt trong bối cảnh tổng thể là thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết có liên quan, nhất là Nghị quyết số 161/2020/QH14  và các nghị quyết 5 năm vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ nhất”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị KTNN rà soát, đánh giá tình hình triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN, nhất là những nội dung liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của KTNN; thực hiện cung cấp kết quả kiểm toán tới cả các cơ quan nhà nước ở địa phương.

KTNN cần quan tâm tới việc tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy, công chức, kiểm toán viên theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp; bảo đảm tính độc lập trên thực tế của KTNN và hoạt động Kiểm toán Nhà nước; chú trọng phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động kiểm toán.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu KTNN tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán phù hợp với tình hình mới, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19; tăng cường kiểm tra, đánh giá, tổng hợp việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN, bảo đảm tính nghiêm minh trong thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN; tiếp tục đẩy mạnh công khai kết quả kiểm toán bằng các hình thức phù hợp theo quy định của Luật KTNN.

KTNN cần bám sát các nhiệm vụ thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Quốc hội, giúp Chính phủ trong công tác quản lý và điều hành, nhất là tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay để sau đại dịch phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; bám sát các chương trình giám sát tối cao của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin, ảnh; CHIẾN THẮNG