Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý báo cáo giám sát phải chỉ rõ những địa phương, đơn vị, bộ ngành làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với những điển hình cần biểu dương.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 15, ngày 14-9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh: Về tổng thể, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Đảng, Quốc hội đề ra.

Các kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn này đã góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử dụng nguồn lực cho phát triển kinh tế. Nhờ đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh (bình quân 6,8% trong các năm 2016-2019); các cân đối lớn về kinh tế được bảo đảm ngày càng vững chắc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, niềm tin của người dân vào Đảng, Nhà nước được củng cố và tăng cường,....

Đặc biệt, nhiều vụ án kinh tế gây thất thoát vốn, tài sản Nhà nước được xử lý nghiêm, thu hồi số vốn, tài sản Nhà nước lớn, có tác dụng cảnh báo, răn đe, hạn chế các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn vốn, tài sản Nhà nước, đất đai và tài nguyên, khoáng sản...

Tại buổi làm việc, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều cho rằng, nội dung giám sát là đúng đắn, kịp thời; đánh giá cao Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội đã thực hiện tổ chức giám sát và có chuẩn bị báo cáo công phu, chi tiết, đầy đủ; góp ý vào một số trọng tâm của chuyên đề giám sát với từng sự việc, danh mục, dự án rõ ràng, đi kèm là kiến nghị khả thi và cách thức triển khai báo cáo, thảo luận về giám sát trước Quốc hội.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh, đây là cuộc giám sát có quy mô, phạm vi rất rộng và có sự kỳ vọng rất lớn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan dân cử từ Trung ương cho đến địa phương cũng như nhân dân, cử tri nói chung.

Đặt ra nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng có được kết quả giám sát sát thực, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, Quốc hội ban hành được nghị quyết, tạo được một bước chuyển biến rõ rệt, căn bản trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để song hành với công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực mà cả hệ thống chính trị đang nỗ lực thực hiện.

"Trong nghị quyết này, Quốc hội nên phát động Cuộc vận động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để công tác này ngày càng thực chất, thiết thực, hiệu quả", Chủ tịch Quốc hội đề nghị và lưu ý báo cáo giám sát cũng phải chỉ rõ những địa phương, đơn vị, bộ ngành làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với những điển hình cần biểu dương.

Theo dự kiến, báo cáo giám sát chuyên đề này sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư vào tháng 10-2022.

THẢO PHƯƠNG