Tính từ năm 2006 đến tháng 8-2011, Hội CCB huyện Châu Thành đã xây 313 nhà đồng đội, trị giá gần 10 tỷ đồng, trong đó CLB nữ CCb huyện Châu Thành vận động đóng góp xây 71 căn, trị giá mỗi căn từ 10 đến 30 triệu đồng. Nơi đây, được tỉnh hội đánh giá cao và tuyên dương là đơn vị lá cờ đầu của tỉnh Tiền Giang về “ Xây nhà đồng đội”.

Công tác hội