Một trong những nhiệm vụ hàng đầu được toàn thể cán bộ hội viên quan tâm là giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia, xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ Xã hội chủ nghĩa và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác, giữ vững lập trường, kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm đi ngược lại đường lối, chủ trương chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước.
Thông qua cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đúc Hồ Chí Minh”, hàng năm, Hội đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt mục đích ý nghĩa, triển khai cuộc vận động trong toàn hội, xây dựng chương trình hành động, xây dựng chuẩn mực về đạo đức để phấn đấu, rèn luyện.
Các cấp hội luôn tạo điều kiện, động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, đẩy mạnh tiến độ giảm nghèo, khuyến khích làm giàu, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Trong 5 năm, hội đã khai thác trên các kênh tín dụng gần 16 tỉ đồng, vốn nội bộ giúp nhau 530 triệu đồng cho hội viên vay vốn không lấy lãi đầu tư sản xuất, vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ nhiều hội viên xóa nhà tranh tre dột nát toàn huyện đã xóa 153 hộ CCB nghèo, chỉ còn duy nhất 1 hộ, không còn hiện tượng tái nghèo
Phong trào CCB sản xuất kinh doanh giỏi cũng từng bước nhân rộng với nhiều gương điển hình tiên tiến trong từng lĩnh vực phát triển chăn nuôi, trồng trọt… nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế bền vững. Nhiều hội viên năng động, sáng tạo, có giải pháp hay, đa dạng, phong phú, tích cực phổ biến, truyền đạt kinh nghiệm cho anh chị em hội viên để cùng nhau thực hiện. Tỉ lệ hội viên khá giàu tăng từ 66,4% năm 2009 lên 75% năm 2014 với tổng số 864 hộ/1251 hộ, số hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp hàng năm là 242 hộ, trong đó cấp huyện có 64 hộ, cấp tỉnh 19 hộ và cấp trung ương 3 hộ.
Nổi bật là phong trào cựu chiến binh tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới với nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực như mô hình “Con đường tự quản” thực hiện trên 3 tiêu chí về an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; mô hình “CCB tự quản thu gom rác thải” ở Diên Điền, Diên Phú; mô hình “Đội xe ôm an toàn” của Hội cựu chiến binh thị trấn Diên Khánh, Diên Điền, mô hình “Thắp sáng đường quê” ở các xã Diên Điền, Diên An, Diên Toàn, Diên Phú, Diên Tân. Nhiều hội viên đi đầu gương mẫu trong việc hiến đất, chặt bỏ cây vườn để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, tự nguyện góp công, góp của để phát triển đường giao thông nông thôn.
Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào của Hội, 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện và các xã, thị trấn luôn chú trọng triển khai các chương trình liên tịch, phối hợp với các ngành, đoàn thể tại địa phương triển khai nhiều hoạt động trên tất cả các lĩnh vực nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Nhiều chương trình mang lại hiệu quả thiết thực như giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, giải quyết các chế độ chính sách cho các đối tượng, tham gia tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước
Trong 5 năm xây dựng phát triển tổ chức hội, trong toàn huyện kết nạp mới 156 hội viên, nâng tổng số hiện nay có trên 1.251 hội viên sinh hoạt tại 24 cơ sở hội, trong đó có 5 Hội 487, Thông qua phong trào thi đua hàng năm Huyện hội có 98% hội viên đạt danh hiệu gương mẫu, 100% cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 75 % đạt vững mạnh xuất sắc.
Những thành tựu đạt được trong phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu 5 năm qua của Hội cựu chiến binh huyện Diên khánh tiếp tục có sức lan tỏa trong thời gian tới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương Diên Khánh ngày càng giàu và đẹp

Tin bài và ảnh: Phạm A – Ngọc TiếnBan Tuyên giáo Tỉnh hội Khánh Hòa.