Năm 1976, khi đất nước vừa kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là lúc anh thanh niên Trịnh Bá Thịnh tạm biệt quê hương Vĩnh Hòa, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa lên đường nhập ngũ. Những năm tháng trong môi trường quân đội đã rèn luyện cho anh lòng dũng cảm, ý chí hăng say trong lao động sản xuất và tình yêu thương đồng chí, đồng đội. Cho tới năm 1982 anh được đơn vị cho phục viên về địa phương. Năm 1983 lại một lần nữa anh tạm biệt quê hương để đi xây dựng nông trường mía Phú Ngọc ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Những năm đó, do tình hình khó khăn của ngành mía đường, nên thật vất vả cho người trồng mía trong khu vực. Đứng trước những khó khăn ấy, CCB Trịnh Bá Thịnh bàn bạc với vợ thành lập cơ sở sản xuất làm hàng mây tre mỹ nghệ xuất khẩu mang tên “Liên Thịnh”. Lúc đầu cơ sở chỉ có 10 lao động, dần dần tay nghề của bà con được nâng lên, mức thu nhập ổn định, nhờ vậy mà số lượng lao động đến xin việc ngày càng đông. Đến nay, qua 10 năm xây dựng “Cơ sở đan lát Liên Thịnh” đã thu hút trên 60 lao động tại địa phương, chủ yếu là lao động nghèo và con em CCB. Cơ sở làm ăn có lãi, lợi nhuận đạt mức 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng/năm. Hiện nay Liên Thịnh đã mở rộng kinh doanh, hợp đồng với trại tù Z30 – Cục 8 – V26 Bộ Công an, tạo việc làm cho hàng trăm phạm nhân của trại…
Bài và ảnh: Hạnh Phúc