Đại diện Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Hội CCB Thành phố Hà Nội, Viện Thiết kế Tổng cục Hậu cần, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Đối ngoại Bộ Quốc phòng và nhiều đơn vị đã mang lẵng hoa và gửi tặng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các cán bộ, hội viên Hội CCB. Thay mặt TƯ Hội, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đã gửi lời cám ơn chân thành đến sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch cho rằng đây là những tình cảm vô cùng quý giá của những người đồng chí, đồng đội dành tặng cho Hội CCB Việt Nam. Hội CCB Việt Nam sẽ cố gắng đem hết tâm sức, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó để không phụ lòng quan tâm, yêu mến của các đồng chí. ![](/Pictures/2013/Tháng 12/Khác/512113-h2.JPG) ![](/Pictures/2013/Tháng 12/Khác/512113-h3.JPG) Hoàng Linh