Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Ngày 7-9-1945, thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) - cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước và Quân đội được thành lập. Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập, tại Hà Nội, BTTM Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Bộ BTTM QĐND Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1945-2020)”.

Gần 90 tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, BTTM, các tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, viện nghiên cứu; các nhà khoa học trong và ngoài quân đội, các nhân chứng lịch sử đã làm sáng rõ và sâu sắc vị trí, vai trò và quá trình xây dựng, trưởng thành của BTTM - cơ quan tham mưu chiến lược để hoạch định đường lối về quân sự, quốc phòng trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội thảo khẳng định nhân tố quyết định làm nên những thắng lợi của BTTM, đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sự kiện thành lập BTTM QĐND Việt Nam vào tuần đầu tiên khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã cho thấy T.Ư Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của cơ quan tham mưu chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của BTTM quán triệt nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị; phát huy trí tuệ và tài năng sáng tạo, bám sát thực tiễn của chiến trường, dốc lòng, dốc sức tham mưu, đề xuất giúp cơ quan lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực: từ đánh giá địch ta, phát hiện quy luật của chiến tranh, cho đến việc đề xuất những chủ trương về chiến lược, chiến dịch, chiến thuật... để hoàn thành tốt nhiệm vụ vẻ vang.

Trong suốt quá trình hoạt động, BTTM không ngừng xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ sức lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Cùng với công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh, việc chăm lo xây dựng cơ quan BTTM vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ ở cơ quan tham mưu chiến lược.

Ngay sau ngày thành lập, đội ngũ cán bộ đầu tiên của BTTM nhanh chóng vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, nắm vững tình hình địch, ta, tham mưu cho T.Ư Đảng, Chính phủ chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc; chỉ huy, chỉ đạo quân dân trên các chiến trường thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân, lần lượt đánh bại các kế hoạch quân sự của thực dân Pháp, đi đến chấp nhận thất bại hoàn toàn ở Điện Biên Phủ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, BTTM tập trung trí tuệ, “bày mưu, tính kế”, chỉ huy quân dân hai miền lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ, làm nên những thắng lợi “rung chuyển” như Tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân 1968, tiến công chiến lược 1972, đập tan cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng máy bay B52 của đế quốc Mỹ... buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pari, rút quân về nước. Tiến tới Tổng tiến công nổi dậy Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, BTTM triển khai nghiên cứu, đề xuất với T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng về xây dựng kế hoạch tổ chức, điều chỉnh thế bố trí chiến lược, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc phù hợp; hoàn thành tốt chức năng tham mưu giúp T.Ư và Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân, toàn dân chiến đấu giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế với nước bạn Lào.

BTTM chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chiến lược, đề án, góp phần hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng; xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc; tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống công trình phòng thủ, căn cứ chiến đấu. Chỉ đạo toàn quân chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy, giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tham mưu hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, tạo niềm tin chiến lược đối với bạn bè quốc tế, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Truyền thống được được tạo nên từ ba phần tư thế kỷ xây dựng, trưởng thành: “Trung thành - mưu lược, tận tụy - sáng tạo, đoàn kết - hiệp đồng, quyết chiến - quyết thắng” đã trở thành động lực cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên BTTM tiếp tục giành được những thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng mới.

Để hoàn thành trọng trách trong giai đoạn cách mạng mới, BTTM tích cực nghiên cứu, vận dụng tốt các bài học kinh nghiệm trong 75 năm xây dựng và phát triển. Luôn quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; xây dựng BTTM vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; luôn nắm chắc tình hình, tham mưu, chỉ huy, chỉ đạo nhạy bén, kịp thời; tổ chức lực lượng, thế trận có hiệu quả; nắm bắt thời cơ, xử lý chính chính xác... xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng.

Chặng đường 75 năm phấn đấu, hy sinh, tận tụy hết mình của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên BTTM đã làm nên thắng lợi huy hoàng, viết nên truyền thống vẻ vang, để lại những kinh nghiệm sâu sắc của quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan tham mưu chiến lược. Đó chính là vốn quý cần được gìn giữ, phát huy, là cơ sở để BTTM QĐND Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Vũ Quang Huy