Khối Quân đội luyện tập chuẩn bị trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9-2015, tại Hà Nội.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tấn - Phó cục trưởng, Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu; thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 7-7-2017 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đến năm 2021; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban chấp hành T.Ư Đảng, Khóa XII: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả” và các kế hoạch, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện Đề án về Điều chỉnh tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2016-2021; Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020.

Kết quả tiêu biểu là: Bộ Quốc phòng giải thể, điều chỉnh tổ chức, biên chế một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (quân số giảm gần 3.000 người); giải thể 14 Lữ đoàn Công binh dự bị động viên thuộc 7 Tổng công ty (gồm: Tổng công ty 36, Tổng công ty 39, Tổng công ty Đông Bắc, Tổng công ty Thái Sơn, Tổng công ty xây dựng Lũng Lô, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn và Tổng công ty Thành An); giải thể Ban quản lý dự án 46 và 47; giải thể 6 trung tâm dạy nghề - giới thiệu việc làm; xúc tiến lộ trình giải thể 22 trường cao đẳng, trung cấp nghề trong toàn quân.

Đồng thời tổ chức lại 4 cơ quan chiến lược làm điểm, giảm 10% quân số biên chế; Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam thành Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; Phòng Kiểm toán thành Kiểm toán Bộ Quốc phòng; tổ chức lại các cơ sở in trong quân đội. Điều chuyển Ban Quản lý dự án 678, Ban Quản lý dự án 98 về Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng thành lập Bộ Tư lệnh 86; Trung đoàn 915 Huấn luyện trực thăng thuộc Trường sĩ quan Không quân; Tạp chí Quân sự quốc phòng thuộc Bộ Tổng tham mưu (trên cơ sở sáp nhập 4 Tạp chí: Quân huấn, Nhà trường quân đội, Dân quân tự vệ và Giáo dục quốc phòng, Tiêu chuẩn đo lường chất lượng).

Thực hiện Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp quân đội đến năm 2020, Bộ đã tiến hành sắp xếp lại và cổ phần hóa các doanh nghiệp, từ 109 doanh nghiệp xuống còn 17 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý; giải thể, điều chuyển nhiệm vụ quân sự của các doanh nghiệp.

Quá trình điều chỉnh tổ chức, tuy phải thành lập mới một số cơ quan, đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ; song Bộ Quốc phòng đã nghiêm túc thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, bảo đảm không tăng quân số. Đến nay, tổ chức QĐND Việt Nam được điều chỉnh tương đối hợp lý giữa các lực lượng; sức chiến đấu được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trong giai đoạn 2019-2021, Bộ Quốc phòng tiếp tục tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Kế hoạch của Đảng, nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về tổ chức xây dựng lực lượng. Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch về tổ chức xây dựng lực lượng QĐND Việt Nam; theo đó tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối trung gian và lực lượng phục vụ, bảo đảm; sáp nhập các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; chuyển đổi cơ chế hoạt động một số đơn vị phục vụ, bảo đảm sang hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công. Triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống kho vũ khí, trang bị kỹ thuật toàn quân giai đoạn 2018-2025 và các năm tiếp theo; Đề án tổ chức lực lượng Bộ đội Biên phòng đến năm 2021 và những năm tiếp theo; tiếp tục hoàn thiện Đề án quy hoạch hệ thống cơ sở sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật toàn quân; thí điểm thành lập tổng công ty sản xuất, sửa chữa vũ khí. Tiếp tục nghiên cứu, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cơ quan, đơn vị; xây dựng biểu biên chế thời bình cho các đơn vị mới thành lập.

Bộ Quốc phòng cũng thực hiện chính sách phù hợp với quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, biên chế. Điều chuyển nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo thuộc một số đơn vị về các học viện, nhà trường cho phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Bên cạnh đó, Bộ tiến hành rà soát, điều chỉnh tổ chức, biên chế khối lục quân, đơn vị chiến đấu, tổ chức lại lực lượng lục quân theo hướng tăng cường sức mạnh tác chiến và khả năng cơ động cao.

Trung Kiên