Ngày 13-9, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị định 26/2002/NĐ-CP, ngày 21-3-2002 của Thủ tướng Chính phủ về Sĩ quan dự bị (SQDB) QĐND Việt Nam.

Qua 17 năm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định 26, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh có nhiều giải pháp tích cực tập trung xây dựng đội ngũ SQDB đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạng toàn diện. Nổi bật là, đề xuất đào tạo SQDB được 1.067 người. Huy động huấn luyện hằng năm đạt trên 77,5%; kiểm tra động viên đạt trên 85%; huy động tham gia diễn tập khu vực phong thủ tỉnh và cấp huyện đạt 100%. Điều động, sắp xếp 855 người; thăng quân hàm cho 2.149 lượt SQDB. Hiện nay, sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt 98,5% theo biên chế, tỷ lệ đảng viên đạt 65,7%.

Hội nghị chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề ra những biện pháp nâng cao chất lượng trong lựa chọn nguồn đào tạo, thực hiện đăng ký, quản lý, tổ chức kiểm tra, phúc tra sẵn sàng động viên, huấn luyện, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ SQDB.

Huy Bắc