Với hơn 1.200 hội viên, hằng năm Ban LLTT CCB Sư đoàn 5 tại TP Hồ Chí Minh ngoài việc họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống, còn thường xuyên tổ chức các hoạt động như tổ chức đi tham quan, thăm hỏi cán bộ, xây nhà tình thương, xây trường học, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất... Cho đến nay, Ban LLTT đã xây và trao hơn 100 căn nhà tình nghĩa, tình thương; khám và mổ mắt cho hơn 50 CCB, trị giá hàng triệu đồng. Nguồn kinh phí do các nhà hảo tâm, doanh nghiệp CCB Sư đoàn 5 và các thành viên trong ban liên lạc tài trợ...

Đỗ Kim Long