Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 22-6, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Đề án Tìm kiếm, quy tập (TKQT) hài cốt liệt sĩ HCLS và đề án xác định HCLS còn thiếu thông tin, giai đoạn 2013-2020. Đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội đã quán triệt, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, tạo sự đồng thuận của các ban, sở ngành, các tổ chức chính trị xã hội và Ban Chỉ đạo 24 các quận, huyện, thị xã, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của đề án, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân Thủ đô đối với các anh hùng, liệt sĩ.

Kết quả công tác thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ: Trong giai đoạn 2013-2020, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tiếp nhận, thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ cung cấp, chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tiếp nhận, kết nối, kiểm tra, xác minh, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ của các đơn vị trong toàn quân và các địa phương chuyển đến tổng hợp, báo cáo các cấp theo quy định. Giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị và trích lục thông tin về 3.835 liệt sĩ cho thân nhân gia đình liệt sĩ phục vụ công tác TKQT; chỉ đạo hướng dẫn tổ chức lễ an táng cho 749 liệt sĩ về các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Hà Nội bảo đảm trang trọng, tận tình, chu đáo.

Đồng chí Chử Xuân Dũng phát biểu tại hội nghị.

Kết quả rà soát, xác minh, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; kiểm đếm mộ trong nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Hướng dẫn, chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm đếm, thống kê 53.830 mộ liệt sĩ trong 341 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Hà Nội. Tiến hành xác minh, đối chiếu thông tin với số liệt sĩ, an táng ban đầu trên địa bàn Hà Nội để phục vụ nhiệm vụ kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT HCLS trên địa bàn Thủ đô bảo đảm chặt chẽ.

Hướng dẫn việc lấy mẫu sinh phẩm, triển khai chương trình TKQT và giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin theo chỉ đạo của Cục Người có công, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bảo đảm chặt chẽ, chu đáo.

Tại hội nghị, ý kiến của các đại biểu tiếp tục phân tích, làm rõ những kết quả đạt được cũng như chỉ rõ một số hạn chế và giải pháp trong thời gian tới để đẩy nhanh tiến độ TKQT và xác định HCLS còn thiếu thông tin.

Phát biểu kết luận, đồng chí Chử Xuân Dũng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các Ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong toàn phố. Về một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Chử Xuân Dũng yêu cầu: Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội và cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quán triệt tốt Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị; các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia về thực hiện hai đề án trên, giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; khẩn trương, tích cực, quyết liệt hơn trong công tác TKQT và xác định HCLS còn thiếu thông tin. Nghiên cứu tham mưu với Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kết nối, khai thác, xử lý các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ nhiệm vụ TKQT...

DUY THÀNH