Nhiều việc thế, song việc nào ông cũng làm chu đáo và đạt kết quả trọn vẹn. Trong công tác an ninh thì ông nắm chắc tình hình tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật nói riêng để có kế hoạch cho mình; ông cùng lực dân quân tự vệ tuần tra canh gác bảo vệ các trọng điểm; tổ dân phố nơi ông làm tổ trưởng Đảng, chỉ tiêu gì cũng về đích sớm nhất, nhất là việc đóng góp các quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, quỹ người nghèo, quỹ khuyến học. Khi đâu đó có mâu thuẫn như tranh giành đất đai, vợ chồng không hòa thuận, thanh thiếu niên hư hỏng ông bất chấp nắng mưa, trưa tối, đến từng nhà, gặp từng người với phương pháp: Lấy pháp luật làm thước đo, lấy tình thương làm trọng, lấy nhân nghĩa làm lẽ sống để thuyết phục, cảm hóa. Nhờ vậy, 18 năm liền bà con quê ông sống với nhau đầm ấm yên vui. Ông còn liên hệ với nhà trường và gia đình giáo dục các cháu lêu lỏng, bỏ học trở lại trường và cháu nào trở thành học sinh giỏi, ông thưởng luôn. Chỉ tính năm 2009, đã có 23 cháu học giỏi, ông phát thưởng cho mỗi cháu 20.000 đồng... Tuổi cao vậy, song không cuộc thi nào do TƯ và địa phương phát động ông không tham gia và cuộc thi nào ông cũng đoạt giải, như các cuộc thi nhân 75 năm Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; 60 năm nước CHXHCN Việt Nam; âm vang Điện Biên; luật đất đai; 200 năm lịch sử Quảng Trị, đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... CCB Phạm Lý Chánh đã được Đảng, chính quyền địa phương nhiều lần khen thưởng; Hội người cao tuổi Việt Nam cũng đã tặng ông bằng khen. Sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ông được chọn báo cáo tham luận, và được Hội CCB tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen.

Lê Văn Minh