Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị 03 được tiến hành thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, nên cùng với việc học tập các chuyên đề, Thường trực Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo Hội CCB các cấp đều tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động một cách nghiêm túc, như: Tổ chức cho cán bộ, hội viên đăng ký nội dung phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh. Hội CCB các huyện: Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên đã cụ thể hoá 5 chuẩn mực hội viên CCB làm theo Bác sát với thực tế ở cơ sở. Kết quả cho thấy, hầu hết cán bộ hội viên đều đăng ký thực hiện 5 tiêu chí về chuẩn mực hội viên CCB tỉnh Bắc Giang làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (bảo vệ Đảng, chính quyền; tuyên truyền, vận động nhân dân; đoàn kết đồng đội; chấp hành điều lệ Hội; học tập giữ vững bản chất, truyền thống).
Đồng thời chỉ đạo Hội CCB các cấp đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03, cùng với việc triển khai thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký hằng năm. Trong 4 năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được 66.818 việc làm, trong đó đối với tập thể là 10.240 việc (đã thực hiện 9.216 việc, đạt 90%), cá nhân: 56.578 việc (đã thực hiện 52.617 việc, đạt 93%).
Thực tế cho thấy, qua triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm qua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, có tác dụng tích cực đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thúc đẩy cán bộ hội viên vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu: Hội CCB huyện Hiệp Hòa phát động phong trào thi đua “Bao xi măng CCB”, có tới 98% số hội viên trong toàn huyện tham gia. Hội CCB huyện Tân Yên với phong trào “Ống tiền tiết kiệm”, chỉ tính riêng năm 2014 đã thu được 148 triệu đồng để dùng vào việc thiện và hoạt động tình nghĩa; Hội CCB huyện Lạng Giang chỉ đạo các Hội cơ sở xung kích đi đầu trong bảo vệ môi trường ở địa phương; Hội CCB huyện Yên Thế, Yên Dũng đã phát động phong trào thi đua “Cán bộ, hội viên CCB làm theo lời Bác”. Còn Hội CCB khối Doanh nghiệp tỉnh và Công ty Đạm và Hóa chất Hà Bắc lại triển khai thực hiện phong trào thi đua “CCB lao động giỏi lao động sáng tạo”. Đặc biệt, trong phong trào thi đua “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp hội triển khai đạt hiệu quả cao, đã hiến gần 17.000m2 đất, tham gia nâng cấp 535km đường liên xã, liên thôn, làm 130km đường làng, cứng hóa 83,9km kênh mương nội đồng, cùng với trên 33.000 ngày công… trị giá hàng chục tỷ đồng, đã góp phần đáng kể vào việc hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.
Bên cạnh đó, một số Hội CCB các huyện, thành phố trong tỉnh đã làm tốt việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tham gia giải quyết điểm phức tạp trên địa bàn như việc di dân ra khỏi khu vực trường bắn TB1 (Lục Ngạn); đền bù đất ở xã Dĩnh Kế, Song Khê, Tân Mỹ (TP Bắc Giang); tuyên truyền vận động, giải tán việc truyền đạo trái phép tại thôn Cống, xã Tân Dĩnh (Lạng Giang)....
Năm 2014, Hội CCB tỉnh phát động cuộc thi viết về những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau một thời gian phát động, Ban tổ chức đã nhận được 186 bài viết, phản ánh rõ nét trên các lĩnh vực như: Phong trào “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới”, “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”... Phong trào thi đua đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp hội, đồng thời đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.
Từ những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 ở Hội CCB tỉnh Bắc Giang cho thấy, lãnh đạo ở mỗi cấp hội phải gương mẫu thực hiện trước và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực.
HOÀNG LÂN(Trưởng ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh Bắc Giang)