Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành uỷ Hải Phòng chiều 22-9-2009 vừa qua, ông Phạm Văn Huấn, Chủ tịch Liên minh HTX TP. Hải Phòng, thành uỷ viên báo cáo: “Một doanh nghiệp đến tận cơ quan đưa chiếc phòng bì, trong chứa 20 triệu đồng và gợi ý bầu cho một chức danh chính quyền thành phố”. Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ đã lập biên bản sự việc, niêm phong số tiền 20 triệu đồng (gồm 40 tờ giấy bạc mệnh giá 500.000đ).
Theo bản báo cáo này thì sáng ngày 11-8-2009, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thép Việt - Nhật (đóng tại phường Quán Toan, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) gọi điện trước cho ông Huấn để “Hẹn đến thăm và nói chuyện”. Ngay sau đó, ông Bình vào phòng làm việc của ông Huấn. Cuộc nói chuyện của ông Bình tập trung chủ yếu vào việc bầu chọn cho chức danh một vị trí trong chính quyền thành phố. Kết thúc cuộc nói chuyện, ông Bình rút một phong bì đặt lên bàn làm việc của Thành uỷ viên Phạm Văn Huấn, nói: “Có tý quà” và bỏ ra về, mặc cho ông Huấn từ chối. Sau đó, khi mở phong bì, ông Huấn giật mình vì thấy trong có một số tiền lớn (20 triệu đồng). Đã nhiều lần ông Huấn liên lạc với ông Bình để yêu cầu trả lại tiền nhưng hầu như không thấy nghe máy. Có hai lần nghe máy thì đều trả lời là đang bận, không thể nói chuyện được và cắt ngay.
Vụ việc ở Hải Phòng cảnh báo một hiện tượng tiêu cực nghiêm trọng, nếu không có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời có thể gây tác hai khôn lường. Bộ Chính trị đã có chỉ thị về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng họp vào tháng 1-2011. Trong những công việc của Đại hội thì việc chọn nhân sự là đặc biệt quan trọng. Như đồng chí Nguyễn Văn Chi, Uỷ viên Bộ chính trị, Chủ nhiệm UB Kiểm tra trung ương đã nêu rõ: Những cán bộ được giới thiệu giữ các chức vụ trong khoá tới phải là những đảng viên có phẩm chất, trình độ, năng lực, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, tích cực đấu tranh phòng chống tiêu cực và tham nhũng. Vây nên rất cần kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm minh những kẻ bằng nhiều thủ đoạn trắng trợn hoặc tinh vi để chạy chức, chạy quyền.
Thanh Hải

Thanh Hải