Lãnh đạo Tp Hà Tĩnh tặng hoa động viên tân binh nhập ngũ

     Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020; sáng 12/2 các huyện, thành phố, thị xã đã hoàn thành nhiệm vụ giao quân năm 2020 cho các đơn vị nhận quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng, nhanh gọn và an toàn tuyệt đối.. Năm 2020, Hà Tĩnh có 1150 tân binh được gọi lên đường nhập ngũ, biên chế về các đơn vị gồm: Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Lữ đoàn 16 ( Quân khu 4 ), Bộ Tham mưu Quân khu 4, Biên phòng Hà Tĩnh, Vùng 3 Hải quân ( BTL Hải quân ), Cảnh sát biển vùng 2 ( BTL Cảnh sát biển ), Trung đoàn 841 ( Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh )

Lễ giao quân tại Tp Hà Tĩnh
Tân binh phát biểu cảm tưởng ngày lên đường nhập ngũ
Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh tham gia lễ giao quân năm 2020 tại huyện Kỳ Anh

      Nhằm đối phó với tình hình dịch Covid-19 nên lễ giao, nhận quân diễn ra tại các huyện, thị xã, thành phố nhanh, gọn, bảo đảm đúng thời gian quy định. Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh Hà Tĩnh Nguyễn Đức Tới đã tham gia lễ giao quân tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

                                                                Lê Anh Thi