Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã ký quyết định phê duyệt Dự án Tuyến Cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT).

Dự án có tổng chiều dài khoảng 59,87km, bao gồm Tuyến Cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng, chiều dài khoảng 43,43km (điểm đầu tại km 1+800, lý trình Quốc lộ 1 kết nối với đường vào Cửa khẩu Hữu Nghị, thuộc địa phận thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc; điểm cuối tại Km44+749,67, lý trình Tuyến Cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn, thuộc xã Mai Sao, huyện Chi Lăng) và tuyến kết nối Cửa khẩu Tân Thanh và Cửa khẩu Cốc Nam, chiều dài khoảng 16,44km.

Dự kiến, trong quý 1/2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án.

Tổng mức đầu tư dự án 11.179 tỷ đồng, trong đó vốn do nhà đầu tư có trách nhiệm huy động 6.179 tỷ đồng. Khoảng 5.000 tỷ đồng còn lại là vốn nhà nước trong dự án đối tác công tư (PPP); trong đó ngân sách trung ương 2.500 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 2.500 tỷ đồng, sử dụng hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án và chi trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng công trình tạm cho toàn bộ dự án.

Tuyến Cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng được thiết kế với vận tốc 100 km/giờ; tuyến kết nối Cửa khẩu Tân Thanh và Cửa khẩu Cốc Nam được thiết kế với vận tốc 80 km/giờ.

Theo TTXVN