Tiêu biểu nổi bật trong các hoạt động ở đây là công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đã tổ chức nói chuyện truyền thống cách mạng. Vận động, trích quỹ hội được 2.500.000 đồng phục vụ các cháu thiếu nhi vui chơi lành mạnh tại các điểm vui chơi; động viên giới thiệu mọi điều kiện để các chi hội động viên hội viên giáo dục được nhiều thanh thiếu nhi chậm tiến không ngừng tiến bộ. Điểm nổi tiếp theo là Hội vay vốn Ngân hàng CSXH được 327 triệu đồng, cho 161 hộ vay, giải quyết việc làm cho 264 lao động. Hội còn đảm bảo tín chấp vay vốn cho 7 cháu đi lao động nước ngoài 3 năm. Các cháu này đã được hưởng lương từ 3.000.000 – 3.500.000 đồng/ tháng trừ các chi phí. Ở đây, đã có 45 gia đình sản xuất kinh doanh giỏi, 142 gia đình chăn nuôi bò sinh sản, xây dựng được cánh đồng 50 triệu đồng/ ha.
Đến nay, Hội CCB xã Thanh Mỹ có 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, được nhận nhiều bằng khen, phần thưởng cao quý của các cấp và là đơn vị lá cờ đầu của Hội CCB thị xã Sơn Tây trong nhiều năm qua.

Công tác hội