Hơn 40 năm là “Anh Bộ đội Cụ Hồ, từ một thanh niên mới “thoát nạn mù chữ”, được rèn luyện, thử thách trong chiến đấu trên các chiến trường Bắc-Trung-Nam, trở thành người đại tá của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, nay về nghỉ hưu ở Xuân Nội, Trà Lĩnh, Cao Bằng, ông Đàm Tưu vẫn phát huy bản chất quân đội, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, luôn gương mẫu, tham gia nhiệt tình công tác xã hội, luôn cần mẫn như ong tìm “nhụy hoa để tiết mật ngọt cho đời”. Những ngày đầu thực hiện công cuộc đổi mới, ông là người đi đầu khai phá đất trống đồi trọc, làm vườn theo hệ sinh thái VAC, khơi dậy phong trào sôi nổi trong toàn tỉnh và 8 năm cuối thế kỷ XX, ông là Chủ tịch Hội làm vườn thị xã và Ủy viên thường vu Hội làm vườn tỉnh Cao Bằng. Tháng 7 – 2008, tại Đại hội tâm năng dưỡng sinh làn thứ nhất của tỉnh, ông được bầu làm chủ tịch Hội. 21 năm hưu trí, ông được UBND tỉnh tặng bằng khen thương binh kiểu mẫu, Trung ương Hội CCB tặng Huy chương CCBVN đầu tiên, 2 lần được Trung ương Hội làm vườn Việt Nam tặng bằng khen...

Điều đáng khâm phục đối với ông, với cái tuổi “Bát thập”, đáng lẽ được sự nghỉ ngơi, nhưng ông vẫn luôn nghĩ: còn sức, còn tiếp tục cống hiến, đến hơi thở cuối cùng là “thương binh tàn nhưng không phế”. Ông Đàm Tựu là một tấm gương sáng, xứng danh “anh Bộ đội Cụ Hồ”

CTH