Trải qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” (2009-2014), Hội CCB tỉnh Quảng Bình đã không ngừng phấn đấu xây dựng Hội trưởng thành, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng ba.
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, các cấp Hội đã hướng phong trào thi đua vào việc nâng cao nhận thức và xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên; gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; xây dựng củng cố vững chắc lòng tin vào đường lối đổi mới của Đảng và con đường đi lên CNXH, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và mọi hành động phá hoại của các thế lực thù địch; đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Hội đã kịp thời tuyên truyền vận động CCB và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Đó là điểm nổi bật đầu tiên trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB tỉnh. Điểm nổi bật tiếp theo của Hội là đã phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ việc tập hợp các thế hệ CCB vào Hội, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đặc biệt từ sau Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017 đến nay, các cấp Hội đã kịp thời xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống kế hoạch, quy chế hoạt động. Chế độ sinh hoạt học tập ngày càng có nề nếp, thường xuyên đổi mới phương pháp công tác, hướng về cơ sở, đi vào chiều sâu, lấy chi hội là nơi tập trung chỉ đạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tổ chức Hội và hội viên đã không ngừng phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng. Từ 48.324 hội viên CCB (tháng 11-2009) đến nay Hội CCB toàn tỉnh đã có 55.557 hội viên, sinh hoạt ở 1.441 chi hội, 272 Hội cơ sở của xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp (tăng 7 tổ chức cơ sở Hội). Phối hợp với các lực lượng, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, vận động thu hút gần 2 vạn CQN vào sinh hoạt tại 50 Ban liên lạc CQN cấp xã và 392 CLB thôn, xóm, tổ dân phố; củng cố, xây dựng 42 Ban liên lạc truyền thống các đơn vị đi vào hoạt động đúng hướng và có hiệu quả. Phong trào thi đua xây dựng Hội trong sạch vững mạnh trong 5 năm qua đã thực sự trở thành động lực tạo điều kiện cho các cấp Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là xây dựng Hội TSVM. Tiêu biểu như Hội CCB thị xã Ba Đồn, các huyện Quảng Trạch, Lệ Thuỷ, Bố Trạch và TP Đồng Hới.
Đánh giá về phong trào thi đua “CCB gương mẫu” 5 năm qua, đồng chí Lương Ngọc Bính - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: “Có thể khẳng định rằng, chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa của các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội CCB Việt Nam đã góp phần quan trọng vào thành quả chung của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Vai trò và uy tín của Hội CCB ngày càng được nâng cao, xứng đáng là lực lượng chính trị quan trọng, là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh”.
Anh Thi