Vừa qua Hội Doanh nhân CCB tỉnh Nam Định đã đóng góp ủng hộ, xây dựng và bàn giao Nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị È, là vợ liệt sĩ Trần Văn Nginh, tại thôn Đào, xã Hiển Khánh (Vụ Bản) là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là một trong những hoạt động nghĩa tình được Hội Doanh nhân CCB tỉnh Nam Định triển khai trong thời gian qua như  “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới”, tham gia cuộc vận động đóng góp xây dựng Quỹ “Vòng tay đồng đội”, hỗ trợ hội viên xây dựng Nhà tình nghĩa...

Thúy Loan